Mức xử phạt khi nộp chậm báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mức xử phạt khi nộp chậm báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn

Mức xử phạt khi nộp chậm báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn. Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (THSDHĐ), nộp chậm hoặc không nộp,… thì bị phạt như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

muc-xu-phat-khi-nop-cham-bao-cao-tinh-tinh-su-dung-hoa-don

Hình ảnh: Mức xử phạt khi nộp chậm báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn

** Điều 13 Thông tư Số 10/2014/TT–BTC có quy định về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Và Doanh nghiệp phải lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp Doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5.
– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ.
– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. (được tính sau 20 ngày)

** Điều 40 Nghị định 109/2013/NĐ–CP có quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuếnhư sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.
– Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.
– Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi :

– Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi: không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Bài viết: “Mức xử phạt khi nộp chậm báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động thông tư 23

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận