Mức xử phạt nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2019 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mức xử phạt nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2019

Mức xử phạt nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2019 Khi doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm thì bị xử phạt bao nhiêu? Thời hạn nộp báo cáo bị coi là tính chậm nộp là bao lâu?Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành tổng hợp

muc-xu-phat-nop-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-nam-2019

1. Mức phạt chậm nộp, không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Theo điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

muc-xu-phat-nop-cham-bao-cao
2. Phạt đối với trường hợp lập sai hoặc lập không đầy đủ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Phạt từ 200.000 – 1.000.000 đồng
– Ngoài bị phạt tiền, DN phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.
Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.
3.Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Bài viết: ” Mức xử phạt nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2019 “

Các từ khóa liên quan: Tờ khai thuế GTGT, mức xử phạt nộp chậm tờ khai thuế 2019, hóa đơn GTGT

Có thể bạn quan tâm:Mức xử phạt nộp chậm tờ khai thuế năm 2019
Căn cứ vào điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thì:
“Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.
c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.”

Xem thêm: Những điều cần lưu ý về tiền đặt cọc

Bạn đang quan tâm KHÓA HỌC KẾ TOÁN SƠ CẤP/CĂN BẢN

  • Related Posts

    Thêm bình luận