Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính mới nhất

Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính mới nhất Nộp chậm báo cáo tài chính và vi phạm khi lập báo cáo tài chính thì bị xử phạt bao nhiêu? Qua bài viết này các bạn nắm được mức phạt nộp chậm và vi phạm khi lập báo cáo tài chính theo  Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Mời bạn xem thêm khóa  KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

muc-xu-phat-vi-pham-bao-cao-tai-chinh-moi-nhat

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán thì
1.Xử phạt vi phạm về cách lập và trình bày báo cáo tài chính
*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
-Báo cáo tài chính không đúng theo mẫu quy định hoặc không đầy đủ nội dung
-Báo cáo tài chính không có chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật
Chú ý: Mức phạt này áp dụng cho cá nhân, tổ chức kinh doanh có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân
*Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
-Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định
-Không áp dụng mẫu báo cáo tài chính theo quy định và chế độ kế toán (trừ trường hợp đã được Bộ tài chính chấp thuận)
*Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu
-Lập báo cáo không đúng số liệu trên chứng từ và sổ sách kế toán
-Không lập báo cáo tài chính theo quy định
-Lập và trình bày báo cáo không đúng với chế độ và chuẩn mực kế toán
*Phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
-Ép buộc hoặc thỏa thuận với người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
-Giả mạo báo cáo tài chính hoặc khai man số liệu trên báo cáo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
-Ép người khác cung cấp và xác nhận thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
2.Mức phạt hành vi vi phạm về tài khoản kế toán
*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu
-Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính và ban hành
-Thực hiện sửa đổi nội dung, mở thêm các tài khoản kế toán thuộc nội dung mà chưa được chấp thuận
-Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán
Chú ý: Đây là mức phạt của cá nhân, còn đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì mức phạt tiền gấp 2 lần so với cá nhân
3.Xử phạt vi phạm về nộp và công khai báo cáo tài chính
*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
-Nộp báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định
-Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định
*Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
-Công khai/nộp chậm từ 03 tháng trở lên so với quy định
-Công khai/nộp báo cáo tài chính mà không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu
-Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định
*Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
-Cung cấp, công bố báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán
-Số liệu và thông tin trong báo cáo tài chính không đúng sự thật
*Phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
-Không công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật
-Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền

Bài viết: “Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính mới nhất”

Các từ khóa liên quan: Mẫu Nhật ký – Sổ Cái mới nhất theo Thông tư 133,mẫu B02-BNN báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,quy định về lập báo cáo tài chính ,bảng cân đối kế toán và hướng dẫn cách lập

Có thể bạn quan tâm: Thời điểm kê khai hóa đơn GTGT
1. Hóa đơn đầu vào:
– Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
2. Hóa đơn đầu ra:
– Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.
Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT thì sẽ không được khấu trừ.

Xem thêm:Mức xử phạt nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2019

Bạn đang quan tâm khóa học kế toán thực hành trên Misa, Fast, Excel, Bravo

  • Related Posts

    Thêm bình luận