Nguyên lý kế toán là gì? Tổng quan về kế toán? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Nguyên lý kế toán là gì? Tổng quan về kế toán?

Nguyên lý kế toán là gì? Tổng quan về kế toán?– Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khối ngành kinh tế, kinh doanh. Nếu bạn vừa mới bắt đầu tiếp cận với bộ môn này thì bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhất về kế toán mà bạn cần nắm vững.

(Hình ảnh: Nguyên lý kế toán là gì? Tổng quan về kế toán?)

1/ Định nghĩa về kế toán

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

2/ Chức năng nhiệm vụ của kế toán

Thực hiện quá trình thu nhận, xử lý dữ liệu kế toán để cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản cũng như sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.

  • Các đối tượng sử dụng thông tin kế toán:

– Nội bộ doanh nghiệp:

+ Các nhà quản trị doanh nghiệp

+ Cán bộ công nhân viên, các cổ đông, chủ sở hữu đối tượng kế toán

– Bên ngoài doanh nghiệp:

+ Khách hàng, nhà cung cấp

+ Các bên liên doanh, nhà tài trợ vốn, nhà đầu tư.

+ Cơ quan thuế cục thống kê.

+ Các cơ quan quản lý nhà nước và cấp chủ quản.

Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán là gì? Tổng quan về kế toán?

3/ Đối tượng kế toán

Đối tượng của kế toán là TÀI SẢNNGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN (Nguồn vốn).

Ngoài ra, đối tượng cụ thể của của kế toán bao gồm các giai đoạn khác nhau của quá trình tái sản xuất trong doanh nghiệp.

4/ Yêu cầu đối với công tác kế toán:

– Trung thực, chính xác, khách quan: Kế toán phải trung thực, chính xác và khách quan nhằm giúp cho người sử dụng thông tin kế toán đưa ra những quyết định kinh tế phù hợp.

– Kịp thời: Kế toán phải kịp thời mới có tác dụng thiết thực đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc cung cấp kịp thời các thông tin phục vụ yêu cấu quản lý.

– Đầy đủ: phải phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở các chứng từ gốc hợp lệ, hợp pháp không thêm bớt, không bỏ sót và phải phản ánh tất cả các hoạt động kinh tế tài chính, thuộc các loại tài sản của doanh nghiệp.

– Dễ hiểu, có thể so sánh được: thông tin kế toán cung cấp phải được trình bày một cách rõ ràng dễ hiểu đảm bảo cho người đọc thông tin có thể dễ dàng nắm bắt được cũng như so sánh với các doanh nghiệp khác giúp cho việc ra quyết định một cách chính xác.

5/ Kỳ kế toán

Kỳ kế toán là quy định về một chu kỳ của hoạt động kế toán, bao gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng. 

Xem thêm: 4 việc cần làm để tránh thất nghiệp cho sinh viên ngành kế toán

học kế toán thực hành

Bài viết: Nguyên lý kế toán là gì? Tổng quan về kế toán?

Có thể bạn quan tâm:

Nguyên tắc giá gốc trong kế toán

+ Tài sản phải được kế toán theo giá gốc, là số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

+ Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

Xem thêm: Kế toán là gì? Tất tần tật về kế toán?

Nguyên lý kế toán là gì? Tổng quan về kế toán? Thiên Nga
Nguyên lý kế toán là gì? Tổng quan về kế toán?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận