Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/05/2018

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/05/2018

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/05/2018

(Hình ảnh: Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/05/2018)

(Hình ảnh: Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/05/2018)

1. Mở rộng phạm vi xử phạt vi phạm hành chính đối với kế toán

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán dù không quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP nhưng vẫn có thể bị xử phạt theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác có liên quan.

2. Xử lý hộ kinh doanh, tổ hợp tác vi phạm tương tự như đối với cá nhân

Hộ kinh doanh, tổ hợp tác vi phạm các quy định tại Nghị định 41//2018/NĐ-CP thì bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.

3. Quy định chi tiết các tổ chức là đối tượng bị xử phạt trong lĩnh vực kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP còn liệt kê cụ thể các tổ chức vi phạm thuộc đối tượng áp dụng các quy định xử phạt trong lĩnh vực kế toán, bao gồm: Cơ quan Nhà nước; đơn vị sự nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;…

4. Tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán lên đến 100 triệu đồng

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm tăng từ 30.000.000 đồng lên đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và tăng từ 60.000.000 đồng lên đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

5. Bãi bỏ hình phạt chính “Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn”

– Trong các hình thức xử phạt chính không còn hình thức xử phạt “Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn”.

– Đồng thời, bỏ hình phạt bổ sung “Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 01 – 03 tháng”.

– Kế toán viên cần lưu ý 10 thay đổi Dân kế toán buộc phải biết có hiệu lực từ 01/5/2018

6. Tăng số lượng hình phạt bổ sung

Nghị định quy định hình phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là:

– Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán từ 03 – 06 tháng

Bạn đang xem: Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/05/2018

– Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán trong thời gian từ 01 – 12 tháng

– Đình chỉ việc tổ chức cập nhật kiến thức trong thời gian từ 01 – 03 tháng

– Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

7. Tăng thời hạn tước Giấy chứng nhận và đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán

– Quy định hiện hành nêu rõ các tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán có thể bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ kinh doanh từ 01 – 03 tháng.

– Tuy nhiên, Nghị định 41/2018/NĐ-CP đã quy định tăng thời hạn nêu trên. Theo đó, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán từ 03 – 06 tháng hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán từ 01 – 12 tháng.

8. Bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán

– Ngoài 03 biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng cho hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán theo quy định hiện hành, Nghị định 41/2018/NĐ-CP còn quy định thêm các biện pháp sau đây:

+ Bổ sung: Các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ; các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán; chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị

+ Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo

+ Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán

+ Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề

+ Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán

+ Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn

+ Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

9. Nâng mức xử phạt tối thiểu lên 1.000.000 đồng

– Theo quy định mới, không còn hành vi vi phạm nào liên quan đến kế toán bị xử phạt tiền 500.000 đồng như quy định hiện hành. Thay vào đó, mức phạt tiền thấp nhất cho các hành vi sẽ là 1.000.000 đồng.

– Ngoài ra, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi cụ thể đều có sự thay đổi đáng kể.   

10. Bổ sung các hành vi vi phạm bị xử phạt

– Hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền bị phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng

– Hành vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán bị phạt đến 5.000.000 đồng

– Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt đến 5.000.000 đồng

– Các hành vi vi phạm quy định về thi chứng chỉ kế toán viên và cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề, người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bị phạt đến 30.000.000 đồng.

Bài viết: Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/05/2018

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: chính sách có hiệu lực từ tháng 4 2018 – những chính sách có hiệu lực từ tháng 11 – những chính sách có hiệu lực từ tháng 12 2017 – chính sách thuế gtgt có hiệu lực từ ngày 05 11 2017 – chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 11 2017 – chính sách mới 2018 – văn bản có hiệu lực 01 3 2018 – chính sách mới tháng 4 2018

  • Related Posts

    Thêm bình luận