Những điểm cần lưu ý về chiết khấu thương mại

Những điểm cần lưu ý về chiết khấu thương mại

Những điểm cần lưu ý về chiết khấu thương mại – Chiết khấu thương mại là gì? Chiết khấu thương mại trả bằng tiền xử lý như thế nào? Kết cấu tài khoản này như thế nào? Một số điểm cần chú ý và những quy định liên quan đến các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thanh toán và khuyến mãi được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau, hi vọng chia sẻ một số kinh nghiệm cho các bạn kế toán.

nhung-diem-can-luu-y-ve-chiet-khau-thuong-mai

( Hình ảnh: Những điểm cần lưu ý về chiết khấu thương mại)

A. Bạn có biết chiết khấu thương mại?
– Dn kinh doanh thương mại, hoạt động bán hàng diễn ra liên tục và thường xuyên. Không chỉ có những khách hàng mua nhỏ lẻ mà còn có các khách hàng mua với số lượng lớn. Khi đó họ sẽ được hưởng chiết khấu thương mại.
– Căn cứ vào khoản 1c Điều 81 của Thông tư 200/2014/TT-BTC và Chuẩn mực kế toán số 14 thì Chiết khấu thương mại thực chất là việc bán giảm giá so với niêm yết nếu khách hàng mua hàng với số lượng lớn. Một khoản chiết khấu thương mại để được xem là hợp pháp phải đảm bảo các quy định về khuyến mại, sử dụng hóa đơn và nộp thay thuế TNCN, thuế TTĐB trong một số trường hợp đặc biệt.
– Chiết khấu thương mại là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm yết DN đã giảm trừ cho người mua hàng do việc KH đã mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua bán hàng hóa, dịch vụ.

B. Những lưu ý khi về chiết khấu thương mại.
1. Khoản chiết khấu thương mại có giảm trừ khi tính thuế TTĐB
**Căn cứ theo Công văn số 28546/CT-TTHT :
– Do có sự bất nhất giữa hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5230/TCT-DNL và Cục Thuế TP. Hà Nội tại Công văn số 28546/CT-TTHT nên với sự dè dặt cần thiết, hướng dẫn dưới đây cần có sự tham vấn kỹ hơn trước khi vận dụng.
– Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, giá tính thuế TTĐB các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được xác định theo công thức như sau:

Giá tính thuế TTĐB = (Giá bán chưa có thuế GTGT – Thuế BVMT)/ (1 + Thuế suất TTĐB)

Trong đó, giá bán chưa có thuế GTGT là giá đã chiết khấu thương mại cho khách hàng.
– Khi phát hành hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu với số tiền chiết khấu thì số thuế TTĐB cũng được điều chỉnh giảm một cách tương ứng tính trên số tiền chiết khấu đó. Với Tổng cục Thuế thì số tiền chiết khấu vẫn phải chịu thuế TTĐB

2. Chiết khấu thương mại cho đại lý nếu trả bằng tiền phải nộp 1% thuế TNCN
Căn cứ theo Công văn số 1615/TCT-CS: Cùng là khoản chiết khấu thương mại cho đại lý, nếu giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn bán hàng thì được miễn thuế TNCN. Nhưng nếu chi trả bằng tiền thì phải khấu trừ 1% thuế TNCN.

Bạn đang xem: Những điểm cần lưu ý về chiết khấu thương mại

3. Chiết khấu thương mại theo hợp đồng mua hàng được miễn tính thuế TNCN
– Theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm b khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa và tiền trúng thưởng khuyến mại khi mua hàng hóa là các khoản thu nhập chịu thuế TNCN
– Tuy nhiên, chiết khấu thương mại bằng cách giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn mua hàng thì được miễn khầu trừ (1%) thuế TNCN, cho dù người mua là đại lý

4. Giảm trừ tiền chiết khấu ngay trên hóa đơn được miễn tính thuế TNCN
Căn cứ vào Công văn số 9593/CT-TTHT: Các khoản chiết khấu thương mại theo hợp đồng bán hàng nếu được giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn thì không bị khấu trừ (1%) thuế TNCN, bất kể người mua là đại lý hay người tiêu dùng.
5. Hóa đơn điều chỉnh tiền chiết khấu phải đính kèm bảng kê
**Căn cứ vào Công văn số 2721/TCT-CS:
– Số tiền chiết khấu thương mại có thể giảm trừ trực tiếp vào hóa đơn của lần mua hàng sau cùng.
– Tuy nhiên, nếu không thể hoặc lỡ quên giảm trừ thì được lập một hóa đơn điều chỉnh nhằm ghi giảm doanh thu bán hàng.
– Hóa đơn này bắt buộc phải đính kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền và số thuế điều chỉnh.

6. Hóa đơn điều chỉnh tiền chiết khấu có thể lập sau khi kết thúc chương trình
Căn cứ theo Công văn số 143/CT-TTHT : Trường hợp phải chờ đến hết chương trình hoặc kỳ chiết khấu mới có thể tính được số tiền chiết khấu thương mại một cách cụ thể thì hóa đơn điều chỉnh cho số tiền này có thể lập sau khi kết toán được số liệu, không bắt buộc phải lập ngay trong ngày kết thúc chương trình

7. Không có hợp đồng bán hàng, chiết khấu thương mại có được chấp nhận?
– Căn cứ theo quy định tại điểm 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC , công ty thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng căn cứ vào doanh số bán hàng đạt mức nhất định của tháng, quý, năm theo hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa 2 bên thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Nếu số tiền chiết khấu được tính khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.
– Theo Công văn số 1868/CT-TTHT,  khách hàng không ký hợp đồng bán hàng thì khoản chiết khấu thương mại cũng được chấp nhận nếu thực hiện theo đúng pháp luật về thương mại.
– Công ty ký hợp đồng bán hàng có thỏa thuận chiết khấu thanh toán cho khách hàng thanh toán trước hạn thì Công ty căn cứ vào hợp đồng bán hàng có thỏa thuận chi chiết khấu thanh toán, chứng từ thanh toán tiền chiết khấu để tính vào chi phí hợp lý.

8. Bên mua không phải lập hóa đơn khi nhận chiết khấu thương mại

**Căn cứ theo Công văn số 972/CT-TTHT ngày 7/2/2017:
– Khoản chiết khấu thương mại sẽ điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Nếu sau khi kết thúc chương trình mới tính tiền chiết khấu thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm theo bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.
– Bên mua không có trách nhiệm lập hóa đơn đối với khoản chiết khấu thương mại.

9. Không được lập hóa đơn để thu tiền chiết khấu thương mại
-Căn cứ theo Công văn số 13457/CT-TTHT : Một khoản chiết khấu thương mại, nếu có, chỉ được phép giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn của lần mua kế tiếp hoặc sau cùng. Nếu chưa kịp giảm trừ thì được phép lập hóa đơn điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
–  Theo Công văn số 1615/TCT-CS: Khoản chiết khấu thương mại có thể chi bằng tiền nhưng chỉ được chi cho cá nhân là người tiêu dùng hoặc cá nhân làm đại lý bán hàng. Trong đó, nếu chi cho cá nhân thì khấu trừ và nộp thay 1% thuế TNCN
– Điều quan trọng là bên mua không được phép lập hóa đơn để thu tiền chiết khấu. Nếu lập, bên bán không được đưa hóa đơn này vào hạch toán chi phí do trái quy định.

10. Sau sáp nhập, các hợp đồng có chiết khấu vẫn tiếp tục được… chiết khấu
**Căn cứ theo Công văn số 9605/CT-TTHT:
– Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty bị sáp nhập dựa vào điểm c khoản 2 Điều 195 Luật số 68/2014/QH13.
– Các hợp đồng bán hàng kèm chiết khấu của Công ty bị sáp nhập để lại vẫn tiếp tục được chiết khấu bởi công ty nhận sáp nhập.
– Tuy nhiên, để được giảm trừ doanh thu bằng tiền chiết khấu, công ty sau sáp nhập phải phát hành hóa đơn điều chỉnh.

Bài viết: Những điểm cần lưu ý về chiết khấu thương mại

Bạn có thể quan tâm:  Tài khoản bên mua/ bán đều phải đăng ký mới đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt
Căn cứ theo Khoản 3 Điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:
– Công ty mua hàng hóa của nhà cung cấp, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty sang tài khoản bên cung cấp không đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên cung cấp thì chứng từ không đủ điều kiện để Công ty kê khai, khấu trừ thế GTGT đầu vào.
– Bên cung cấp đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế chậm so với thời gian quy định nhưng trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở công ty thì tại thời điểm bên cung cấp đăng ký/thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên cung cấp, chứng từ thanh toán qua ngân hàng được coi là đủ điều kiện về tài khoản để Công ty kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

  • Related Posts

    Thêm bình luận