Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết

Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết

Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết – Những quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, tăng mức lương tối thiểu vùng, những khoản thu nhập tính đóng BHXH, những đối tượng bắt buộc tham gia BHXH được thay đổi lớn trong trong chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán.

( Hình ảnh: Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết)

( Hình ảnh: Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết)

A. Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.0

** Tổng Cục thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp nhiều ứng dụng liên quan đến thuế, cụ thể sau khi nâng cấp, người dùng sẽ sử dụng những phiên bản sau:

+ Hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.0

+ Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0

+ Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.3.0

+ Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 2.4.

+ Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS) phiên bản 2.5.3

+ Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2

– Việc nâng cấp các ứng dụng iHTKK, eTAX, HTKK, NTK_TMS để cập nhật danh mục biểu thuế (phí) tài nguyên, TTĐB, BVMT và phí, lệ phí tương ứng với các tiểu mục mới theo Thông tư 300/2016/TT-BTC.

– Tải file : Download phần mềm HTKK 3.8.0

Update: Cập nhật mới nhất trong HTKK 3.8.1

** Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bao gồm:

+ Bộ báo cáo tài chính (năm)

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)

+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ náo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược

** Nâng cấp ứng dụng để bổ sung chức năng Lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm:

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất (năm)

+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng đầy đủ

+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược

+ Bộ báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dạng tóm lược

** Các tính năng chính của phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK:

– Hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp và cá nhân

– Khả năng tương thích cao

– Nhập xuất dữ liệu dễ dàng

– Tiết kiệm thời gian cho việc kê khai

– Hỗ trợ bảo mật dữ liệu, in ấn theo mã vạch

** Tải FILE Download phần mềm HTKK 3.8.1. (Tại đây)

B. Khoản thu nhập tính đóng BHXH

** Căn cứ theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

– Hiện nay: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc  = Mức lương  +  Phụ cấp lương

– Từ ngày 01/01/2018: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc  = Mức lương  +  Phụ cấp lương +  Các khoản bổ sung

** Lưu ý: Khoản bổ sung phải xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kì trả lương.

C. Đối tượng bắt buộc tham gia BHXH

– Kể từ 01/01/2018, đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ chính thức phải tham gia BHXH bắt buộc.

– Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

D. Trợ cấp thai sản

–  Quốc hội đã chính thức Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

– Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng; thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2018.

==> Kể từ ngày lương cơ sở tăng thì trợ cấp thai sản cũng sẽ tăng theo; Căn cứ tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội mới nhất quy định:

+ Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

+ Sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

+ Tiền trợ cấp 01 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ tăng từ 2.600.000 đồng lên 2.780.000 đồng (tương đương với mức tăng 6.923%).

E. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp :

– Bộ Tài chính vừa qua đã ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế quy định cũ tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

Bạn đang xem: Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết

==> Thông tư 107 hướng dẫn cụ thể về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán; báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính. Ngoài ra, ban hành kèm theo Thông tư là:

+ Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;

+ Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

+ Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

+ Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

– Thông tư 107/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/11/2017 và chính thức áp dụng từ 01/01/2018.

F. Lương tối thiểu vùng:

Ngày 07/8/2017, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chính thức chốt mức lương tối thiểu vùng năm 2018 ( áp dụng từ 01/01/2018) như sau:

+  Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

+ Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).

+ Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).

+ Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).

G. Phạt tù người có nghĩa vụ nhưng không đóng BHXH cho NLĐ

– Bộ luật hình sự 2015 đã bổ sung quy định về tội phạm liên quan đến hành vi trốn đóng BHXH cho người lao động nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH, cụ thể như sau:

** Căn cứ tại Điều 216 của Luật này quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

– Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

+ Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

+ Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

Bài viết: Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết

+ Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

+ Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;

+ Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

+ Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên;

+ Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên;

+ Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.

– Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

– Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

==> Như vậy, có thể thấy, đối tượng chịu sự tác động của Điều luật này là “người nào có nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động…”. Tuy hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể nhưng kế toán thường là những người trực tiếp xử lý vấn đề đóng/không đóng BHXH cho người lao động nên cần phải chú ý với quy định này.

H. Phạt tù nếu vi phạm quy định về sử dụng NLĐ dưới 16 tuổi

** Căn cứ vào Điều 296 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi

– Người nào sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Làm chết người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

+ Làm chết 02 người trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

– Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

I. Kéo dài số năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu tối đa

– Theo quy định tại Luật BHXH 2014 thì mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức tiền lương bình quân tháng đóng BHXH.

** Quy định về số năm người lao động phải đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu tối đa ngày 01/01/2018 dựa trên quy định tại Khoản 1, 2 Điều 56 Luật BHXH 2014:

– Lao động nữ: Từ đủ 25 năm đóng BHXH

– Lao động nam:

+ Từ đủ 31 năm đóng BHXH (nếu nghỉ hưu vào năm 2018)

+ Từ đủ 32 năm đóng BHXH (nếu nghỉ hưu vào năm 2019)

+ Từ đủ 33 năm đóng BHXH (nếu nghỉ hưu vào năm 2020)

+ Từ đủ 34 năm đóng BHXH (nếu nghỉ hưu vào năm 2021)

+ Từ đủ 35 năm đóng BHXH (nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi)

K. Dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên 

** Hiện nay, việc dự thi lấy chứng chỉ kế toán viên sẽ thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 91/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/10/2017), qua đó, sẽ có một số quy định mới mà kế toán cần lưu ý như sau:

– Gộp chung điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên làm một thay vì quy định riêng.

– Rút ngắn yêu cầu thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu xuống còn 36 tháng (quy định tại Thông tư 129/2012/TT-BTC là 60 tháng).

– Ngoài ra, Thông tư 91 cũng đưa ra ví dụ rõ hơn về trường hợp bảo lưu kết quả thi:

** Ví dụ: Một người bắt đầu dự thi năm 2017 thì điểm các môn thi đạt yêu cầu của năm 2017 sẽ được bảo lưu trong các năm 2018, 2019. Đến năm 2019, nếu người dự thi vẫn chưa đạt yêu cầu  thi thì khi dự thi vào năm 2020 kết quả thi được tính để xét đạt yêu cầu thi sẽ là kết quả thi của các năm 2018, 2019, 2020; tương tự như vậy cho các năm từ 2021 trở đi.

 

Bài viết: Những quy định mới nhất kế toán cần phải biết

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Hồ sơ, thủ tục để hàng hóa bị tổn thất, hư hỏng được tính vào chi phí hợp lý

– Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

– DN phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

– Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

– Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

+ Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

+ Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

– Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

+ Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

****Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

tags từ khóa: thông tư kế toán mới nhất 2017 – 11 thay đổi lớn kế toán nhất định phải biết từ ngày 01/01/2018 – luật kế toán mới nhất 2017 – thông tư mới nhất về hóa đơn 2017 – luật thuế gtgt mới nhất hiện nay – chế độ kế toán theo thông tư 200 – thông tư mới nhất về thuế tndn – chế độ kế toán hiện hành 2017

 • Related Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments