Những trường hợp được coi là hàng hóa xuất khẩu

Những trường hợp được coi là hàng hóa xuất khẩu

Những trường hợp được coi là hàng hóa xuất khẩu

(Hình ảnh: Những trường hợp được coi là hàng hóa xuất khẩu)

(Hình ảnh: Những trường hợp được coi là hàng hóa xuất khẩu)

1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của Pháp luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nhà nước:

– Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam.

– Hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả nước ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận hàng theo chỉ định của phía nước ngoài

– Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu chuyển tiếp) có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và xác nhận của Hải quan quản lý hợp đồng gia công của bên giao, bên nhận.

– Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua Ngân hàng theo hướng dẫn tại tiết c.3 điểm này.

2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật:

– Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại VN;

– Tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

– Hoá đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên DN nhận hàng và địa điểm giao hàng tại VN;

– Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại VN phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được uỷ quyền thanh toán toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo theo quy định của Pháp luật về ngoại hối.

Bạn đang xem: Những trường hợp được coi là hàng hóa xuất khẩu

– Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

3. Hàng hóa, vật tư do Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì thủ tục hồ sơ để Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tờ khai hải quan theo quy định.

– Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

– Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu.

4. Hàng hóa, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho Doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết thì thủ tục hồ sơ để cơ sở kinh doanh trong nước bán hàng thực hiện khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tờ khai hải quan theo quy định.

– Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.

– Hợp đồng mua bán ký giữa cơ sở kinh doanh trong nước và Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, trong đó có ghi rõ về điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa.

– Hợp đồng uỷ thác

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

– Hoá đơn thương mại

Nguồn: Fb. Thầy Long

Bài viết: Những trường hợp được coi là hàng hóa xuất khẩu

học kế toán thực hành

Tags từ khóa: xuất khẩu hàng hóa là gì – hàng hoá xuất khẩu có chịu thuế gtgt không – khái niệm xuất khẩu hàng hóa – khái niệm xuất khẩu là gì – định nghĩa xuất khẩu là gì – khái niệm xuất nhập khẩu là gì – cách tính thuế gtgt hàng xuất khẩu – hàng xuất khẩu chịu thuế gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận