Những trường hợp không phải nộp Thuế GTGT từ năm 2018

Những trường hợp không phải nộp Thuế GTGT từ năm 2018

Những trường hợp không phải nộp Thuế GTGT từ năm 2018

(Hình ảnh: Những trường hợp không phải nộp Thuế GTGT từ năm 2018)

(Hình ảnh: Những trường hợp không phải nộp Thuế GTGT từ năm 2018)

** Theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung áp dụng từ ngày 01/02/2018 bổ sung thêm một số trường hợp không chịu thuế GTGT đối với những sản phẩm hàng hóa xuất khẩu liên quan đến tài nguyên, khoáng sản chi tiết như sau:

– Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

– Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản với tổng giá trị khi cộng tài nguyên, khoáng sản đó với chi phí năng lượng chiếm 51% giá thành sản xuất trở lên, trừ một số trường hợp sau:

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản mà trong quy trình chế biến đã ra sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu.

+ Sản phẩm do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc mua về để chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu.

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên khoáng sản.

Bài viết: Những trường hợp không phải nộp Thuế GTGT từ năm 2018

học kế toán thực hành

Tags từ khóa: các trường hợp không chịu thuế gtgt – đối tượng không chịu thuế gtgt có phải kê khai không – đối tượng không tính thuế gtgt – đại lý có phải đóng thuế không – các nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế gtgt – thue gtgt – mẫu 06/gtgt năm 2018 – nộp mẫu 06 năm 2018

  • Related Posts

    Thêm bình luận