phân biệt nguyên vật liệu NVL và công cụ dụng cụ CCDC

phân biệt nguyên vật liệu NVL và công cụ dụng cụ CCDC

phân biệt nguyên vật liệu NVL và công cụ dụng cụ CCDC
Công cụ, dụng cụ
là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối vỡi TSCD. Vì vậy, công cụ dụng cụ được hach toán và quản lý như nguyên liệu, vật liệu;
…..
Như vậy, công cụ dụng là lưỡng tính giữa nguyên vật liệu và TSCD

– Về hạch toán và quản lý: NVL và công cụ, dụng cụ giống nhau
Nguyên liệu, vật liệu là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu được phân loại bao gồm các nvl sau:
– Nguyên liệu, vật liệu chính
– Vật liệu phụ
– Nhiên liệu
– Phụ tùng thay thế
– Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản

tai lieu hoc ke toan

KHÁC NHAU NVL Nguyên vật liệu và CCDC công cụ dụng cụ

– Về biểu hiện hình thái vật chất:
NVL: biến đổi hoàn toàn so với hình thái ban đầu
CCDC: hầu như không biến đổi so với hình thái ban đầu

Về giá trị chuyển biến vào sản phẩm:
NVL: chuyển hầu hết (100%) giá trị vào giá trị của sản phẩm
CCDC: chuyển dần giá vào giá trị sản phẩm

– Về chu kỳ tham gia:
NVL: hầu hết tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh
CCDC: tham gia vào nhiều (>1) chu kỳ sản xuất kinh doanh

Ví dụ cho các bạn dễ hiểu
Trong xây dựng, thì có cuốc, xẻng, gậy guộc,…chỉ dùng trong 1 lần và không  sử dụng được nữa, thì chúng ta sẽ phân loại đó là CCDC Hay NVL

 • Related Posts

  2 Bình luận

  1. canh dan
   11/05/2015 at 15:44 - Reply

   dễ hiểu quá, nhưng ví dụ cuối @@ hơi khó thì phải

  2. hanh
   09/11/2016 at 13:16 - Reply

   cho minh hoi. vat tu bao gồm nhung gi ? thanks

  Thêm bình luận