Phạt nộp chậm báo cáo sử dụng lao động - Học kế toán thuế hồ chí minh

Phạt nộp chậm báo cáo sử dụng lao động

Phạt nộp chậm báo cáo sử dụng lao động Khi người sử dụng lao động quên hay chưa nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động sẽ bị xử phạt như thế nào? Những điểm mới trong quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động là gì?

phat-nop-cham-bao-cao-su-dung-lao-dong

1.Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động
Theo Thông tư 23/2014/Tt-BLĐTBXH.
– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
– Người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động sau đây:
+ Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
+ Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
+ Bậc trình độ kỹ năng nghề;
+ Vị trí việc làm;
+ Loại hợp đồng lao động;
+ Thời điểm bắt đầu làm việc;
+ Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
+ Tiền lương;
+ Nâng bậc, nâng lương;
+ Số ngày nghỉ trong năm, lý do;
+ Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết);
+ Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
+ Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;
+ Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;
+ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+ Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.
2. Doanh nghiệp không nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?
Căn cứ nghị định 95/2013/NĐ-CP – ngày 22 tháng 08 năm 2013 quy định về mức phạt đối với việc không nộp báo cáo tình hình thay đổi về người lao động như sau:
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không lập sổ quản lý lao động, sổ lương hoặc không xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
b) Không khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;
c) Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ tuyển dụng lao động theo quy định.

Lưu ý: – Doanh nghiệp vẫn phải khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo báo cáo tình hình thay đổi lao động (Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH) về cơ quan quản lý lao động nhưng nếu chậm nộp báo cáo thì cũng không sao, không bị phạt (*).
– Doanh nghiệp phải mở Sổ quản lý để theo dõi tình hình lao động (Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH), không lập hoặc lập không đầy đủ các chỉ tiêu có thể bị phạt đến 3 triệu đồng nếu cơ quan quản lý lao động kiểm tra, phát hiện.
3.Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP
Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm 

Bài viết : “Phạt nộp chậm báo cáo sử dụng lao động “

Mời các bạn tham khảo  KHÓA KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các từ khóa liên quan: Mẫu 07 – báo cáo tình hình sử dụng lao động theo TT 23 , thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất

Có thể bạn quan tâm: Mức xử phạt với hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động
Theo điểm c khoản 1 điều 41 nghị định 50/2016 bắt đầu có hiệu lức từ ngày 15/07/2016 đối với các hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc chưa khai báo với cơ quan thuế chức năng tại đơn vị sản xuất kinh doanh của mình sẽ bị sử phạt hành chính từ 3.000.0000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy vào mức độ sai phạm của hành vi này.

Xem thêm:Lưu ý các trường hợp được miễn tiền phạt chậm nộp tiền thuế

Bạn đang quan tâm  KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  • Related Posts

    Thêm bình luận