Phỏng vấn nghiệp vụ kế toán

Phỏng vấn nghiệp vụ kế toán phần 1

Câu hỏi Phỏng vấn nghiệp vụ kế toán khi đi tuyển dụng kế toán trong các công ty
cau hoi nghiep vu ke toan phong van

  1. Công ty mua hàng hóa dịch có giá trị < 200.000đ (mua hoa quả, đi taxi,…) nên kế toán không thể đưa vào được chi phí hoạt động tài chính (chỉ có hóa đơn bán lẻ hoặc biên lai taxi), thì có được chấp nhận theo chế độ kế toán và chính sách thuế hiện hành không? cách xử lý trên BCTC và tờ khai QT thuế TNDN?

= > không là chi phí hợp lý vì theo

THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  2. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  3. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

= > những khoản chi không có hóa đơn thì không được xem là chi phí khi thanh kiểm tra quyết toán thuế bị xuất toán ra ngoài hết vì không có hóa đơn chứng từ, tài liệu làm căn cứ chứng mình nghiệp vụ đó thực sự phát sinh = > đó là chi phí khống mà doanh nghiệp đưa vào => tất cả các khoản này bị xuất toán + phạt vi phạm hành chính chế độ sổ sách kế toán.

  1. Sản phẩm xuất tiêu dùng nội bộ có phải lập hoá đơn GTGT và nộp thuế không?

Theo hướng dẫn tại điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số: 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 thì:

Đối với hàng hóa dùng để tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp đơn vị xuất hàng hóa để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

  1. Cty đã mua vật tư, hàng hóa với giá 3 tỷ đồng sử dụng vào SXKD đúng định mức quy định nhưng lại lấy phải hợp đồng bất hợp pháp. Xử lý về kế toán và thuế như thế nào?

Hoá đơn bất hợp pháp bị phạt theo pháp luật về Mua bán hóa đơn và vi phạm hành chính.

Tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn quy định: “Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”

Tại khoản 7, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên quy định: “Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp”.

  1. Hoá đơn của tháng trước do sơ xuất quên chưa kê khai của tháng đó có được kê khai vào tháng sau không?

Trả lời: Phỏng vấn nghiệp vụ kế toán

Căn cứ quy định tại điều 14, điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.

Mời các bạn xem tiếp phần 2 : phỏng vấn nghiệp vụ kế toán ở link bên dưới

Bài liên quan :  
Phỏng vấn nghiệp vụ kế toán phần 2Câu hỏi phỏng vấn kế toán , bài test phỏng vấn kế toán

 

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận