PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN kế toán

PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN kế toán

PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN kế toán

PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN kế toán

PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN kế toán
Khái niệm: là phương pháp dùng để ghi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào ít nhất hai tài khoản kế toán ( tài khoản kép) có liên quan theo đúng mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán.

1. Bốn trường hợp tổng quát phương pháp đối ứng tài khoản:

a. Tăng TK TÀI SẢN này đồng thời làm giảm TK TÀI SẢN khác một lượng tưng ứng
Ví dụ: NTK 112 : 10.000.000
CTK 111 : 10.000.000
b. Tăng TK NGUỒN VỐN này đồng thời làm giảm TK NGUỒN VỐN khác một lượng tưng ứng
Ví dụ: NTK 331 : 100.000.000 CTK 341 : 100.000.000
c. Tăng TK TÀI SẢN này đồng thời làm tăng TK NGUỒN VỐN khác một lượng tưng ứng
Ví dụ: NTK 111: 1.000.000.000
CTK 411: 1.000.000.000
d. Giảm TK TÀI SẢN này đồng thời làm giảm TK NGUỒN VỐN khác một lượng tưng ứng
Ví dụ: NTK 334: 160.000.000 CTK 112: 160.000.000

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận