Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp)

Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp)

Phương pháp tính giá thành giản đơn thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất có qui trình công nghệ sản xuất giản đơn, khép kín từ khi đưa nguyên vật liệu vào sản xuất cho tới khi hoàn thành sản phẩm, mặt hàng sản phẩm ít, khối lượng lớn, Chu kỳ ngắn, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo.

Theo phương pháp này giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ, chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

Công thức tính:

Tổng giá thành sản phẩm=Chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ+Chi phí sản xuất trong kỳChi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ
Tổng giá thánh sản phẩm
Giá thành đơn vị sản phẩm=
Khối lượng sản phẩm hoàn thành

Thí dụ: Tại doanh nghiệp sản xuất B quy trình sản xuất giản đơn khép kín, chu kỳ sản xuất ngắn. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toán bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm B. Đối tượng tính giá thành là sản phẩm B đã hoàn thành. Trong tháng 3 năm 2006 có tài liệu sau:

1 -Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ được đánh giá như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:       525.000.000 đồng

– Chi phí nhân công trực tiếp:                 93.000.000 đồng

– Chi phí sản xuất chung :                     139.500.000 đồng

Cộng            :                      757.500.000 đồng

2 -Chi phí sản xuất trong tháng đã được tập hợp như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:      2.475.000.000 đồng

– Chi phí nhân công trực tiếp:                 717.000.000 đồng

– Chi phí sản xuất chung :                    1.075.500.000 đồng

Cộng            :                     4.267.500.000 đồng

3 -Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:       600.000.000 đồng

– Chi phí nhân công trực tiếp:                 90.000.000 đồng

– Chi phí sản xuất chung :                       45.000.000 đồng

Cộng            :                      735.000.000 đồng

Trong tháng hoàn thành 200 sản phẩm B nhập kho.

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tình giá thành giản đơn.

Theo phương pháp này  giá thành sản phẩm B hoàn thành được tính theo bảng tính giá thành sau:

Sản phẩm: B     –  Tháng 3 năm 2006

Sản lượng : 200 sản phẩm

Đơn vị tính : 1.000 đồng

 Khoản mụcChi phí sản xuất SPDD đầu thángChi phí sản xuất tập hợp trong thángChi phí sản xuất SPDD cuối thángTổng giá thànhGiá thàng đơn vị
  1. Chi phí NVL trực tiếp
525.0002.475.000600.0002.400.00012.000
2.Chi phí N.C trực tiếp  93.000  717.000  90.000   720.000  3.600
3.Chi phí sản xuất chung139.5001.075.500  45.0001.170.000  5.850
Cộng757.5004.267.500735.0004.290.00021.450

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận