Quy định về kỳ kế toán, chữ viết, chữ số trong kế toán

Quy định về kỳ kế toán, chữ viết, chữ số trong kế toán

Quy định về kỳ kế toán, chữ viết, chữ số trong kế toánNhững quy định mới nhất về kỳ kế toán năm/quý/tháng, chữ viết và chữ số trong kế toán, đơn vị tính trong kế toán. Những quy định đó là gì? Được quy định cụ thể ở đâu?

** Góc Khóa Học: Nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thuế theo thông tư mới nhất, với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình nhằm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thuế có trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với kế toán thuế tại tphcm. Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp học kế toán thuế để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại trung tâm.

(Hình ảnh: Quy định về kỳ kế toán - chữ viết - chữ số sử dụng trong kế toán)

(Hình ảnh: Quy định về kỳ kế toán, chữ viết, chữ số trong kế toán)

A. Quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế toán:

** Căn cứ theo Điều 10 của Luật kế toán 88/2015/QH13

1. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”.

– Tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và VNĐ theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với VNĐ thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với VNĐ.

– Đơn vị kế toán thu/chi bằng một loại ngoại tệ thì được lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi lập BCTC sử dụng tại VN, đơn vị kế toán phải quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Đơn vị hiện vậtđơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định của nước CHXHCNVN; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị đo khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước CHXHCNVN.

3. Đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính.

B. Quy định về kỳ kế toán trong DN:

Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập BCTC.

1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm/quý/tháng và được quy định như sau:

– Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu 01/01 đến hết 31/12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế

Bạn đang xem: Quy định về kỳ kế toán, chữ viết, chữ số trong kế toán

– Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý

– Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

– Kỳ kế toán đầu tiên của DN mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

– Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị kế toán khi bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản

Kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến hết ngày trước ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Bài viết: Quy định về kỳ kế toán, chữ viết, chữ số trong kế toán

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
– Từ ngày 01/12/2017, mức thu phí và miễn phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia sẽ được thực hiện theo Thông tư 108/2017/TT-BTC và Thông tư 187/2016/TT-BTC.
– Cụ thể, như sau:
+ Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong tình trạng khẩn cấp bằng 60% mức phí quy định nêu trên.
+ Miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
+ Nếu dữ liệu viễn thám từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm cung cấp mức thu phí bằng 50% mức thu nêu trên.

Tags từ khóa: cách viết đơn vị tính triệu đồng – quy định dấu chấm phẩy trong số liệu – cách viết đơn vị tính nghìn đồng – đơn vị tính triệu đồng ghi như thế nào – cách viết số tiền trong văn bản – quy định viết số tiền trên hóa đơn – cách ghi đơn vị tính -quy định về dấu chấm phẩy trong excel

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận