Quy định đóng BHXH cho người nước ngoài mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định đóng BHXH cho người nước ngoài mới nhất

Quy định đóng BHXH cho người nước ngoài mới nhất Từ ngày 1/12/2018 lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng các chế độ BHXH ngắn hạn được quy định tại nghị định 143/2018/NĐ-CP. Từ năm 2022,đối tượng trên  sẽ  bắt buộc tham gia BHXH và phải đóng các chế độ BHXH dài hạn.

quy-dinh-dong-bhxh-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-moi-nhat

I.Đối tượng đóng BHXH
Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
– Đối tượng áp dụng là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
– Người lao động nước ngoài thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

– Người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong văn bản này khi di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu như quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động hiện hành.

II.Thời điểm áp dụng 

Từ ngày 01/12/2018
+ Chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 143/2018/NĐ-CP;
+ Chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP;
+ Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.
Từ ngày 01/01/2022, ngoài các chế độ nêu trên, người lao động, thân nhân người lao động còn được hưởng các chế độ BHXH như chế độ hưu trí thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP; các trường hợp hưởng BHXH một lần thực hiện theo Khoản 6 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP; chế độ tử tuất thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 143/2018/NĐ-CP. 

Bạn đang xem:  “Quy định đóng BHXH cho người nước ngoài mới nhất “

III. Mức đóng và phương thức đóng BHXH

Từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/12/2021:
Người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc
Người sử dụng lao động: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
Từ ngày 1/1/2022:
Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có trách nhiệm đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ:
+ 3% vào quỹ ốm đau, thai sản;
+ 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất

Lưu ý:
– Trường hợp người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.
– Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

IV. Thủ tục hồ sơ

Từ 01/12/2018, cơ quan BHXH sẽ chuyển tất cả người nước ngoài đang tham gia BHYT tại mã BW sang mã IC để tham gia BHXH, BHYT. Trường hợp người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử phiếu giao nhận hồ sơ 600 để giảm mã IC và phiếu giao nhận hồ sơ 603 để tăng lại vào mã BW.
– Đơn vị thực hiện kê khai hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành với mã đơn vị tham gia được chuyển đổi từ mã BW sang IC
– Khi lập ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền đơn vị phải ghi đầy đủ 03 tiêu chí là tên đơn vị, mã đơn vị tham gia BHXH, nội dung nộp tiền. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ cho nhiều mã đơn vị (YN, IC, BW) thì phải rõ số tiền nộp của từng mã đơn vị trong nội dung nộp tiền.

Bài viết: “Quy định đóng BHXH cho người nước ngoài mới nhất “

Các từ khóa liên quan: Người lao động, BHXH, BHYT, Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nước ngoài

Có thể bạn quan tâm: Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

muc-luong-toi-thieu-vung-nam-2019

 

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận