Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định – Tài sản cố định dùng cho thuê, bán có được trích khấu hao hay không? Nếu tài sản dùng hỗn hợp không tách riêng được phần TSCĐ cho thuê, bán thì toàn bộ tài sản đó có được hạch toán TSCĐ và được đưa vào chi phí khấu hao hợp lý hay không? Căn cứ vào quy định nào để ta biết điều đó?

quy-dinh-moi-ve-quan-ly-va-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh

(Hình ảnh: Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định)

Xem thêm:
Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?
Thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh bất động sản

I. Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định
** Ngày 13/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
** Thông tư 147/2016/TT-BTC có một số điểm đáng chú ý như sau:
– Tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì phải tách riêng và chỉ được hạch toán TSCĐ, đưa vào chi phí khấu hao phần tài sản doanh nghiệp sử dụng.
– Đối với phần giá trị nhà dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh + cho thuê (trừ cho thuê tài chính) thì doanh nghiệp được ghi nhận là TSCĐ, được trích khấu hao theo đúng quy định (quy định trước đây của Thông tư 147/2016/TT-BTC thì phần nhà cho thuê không được trích khấu hao).
– Nếu tài sản dùng hỗn hợp không tách riêng được phần TSCĐ cho thuê, bán thì toàn bộ tài sản đó không được hạch toán TSCĐ, không được trích khấu hao, tức không được công nhận chi phí khấu hao hợp lý.
– Tài sản cố định (TSCĐ) dùng để cho thuê, để bán không được trích khấu hao

Bạn đang xem: Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

II. Bổ sung về phân loại TSCĐ hữu hình
** Căn cứ theo Thông tư 147 /2016 /TT-BTC bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 6. Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau:

– Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đường sá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà.

– Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ.

– Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường không, đường ống và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải, ống dẫn khí.

– Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt.

– Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh…; súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò…

Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác.

– Loại 7: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa liệt kê vào sáu loại trên.

Bài viết: Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Bạn có thể quan tâm: Cách xử lý trùng CMND, trùng thông tin giấy khai sinh
1. Kiểm tra thông tin CMND
– Nếu nhập nhầm thì sẽ tiến hành cập nhật lại
– Nếu đã khớp thông tin thì thực hiện tiếp bước 2
2. Tra cứu thông tin người nộp thuế trên trang web tncnonline.tct.vn
* Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND khớp với thông tin cá nhân của người nộp thuế liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):
– Hệ thống cho phép thay thế thì người sử dụng thực hiện thay thế trên chức năng của ứng dụng
– Không được thay thế thì Cơ quan thuế làm việc với người nộp thuế để làm các thủ tục theo quy định đăng ký thuế hiện hành
+ Nếu người nộp thuế có có 2 mã số thuế thu nhập cá nhân trở lên thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục đóng 1 mã số thuế và chỉ sử dụng mã số thuế còn lại;
+ Nếu người nộp thuế làm hồ sơ đăng ký mới và bị báo trùng với 1 mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp và đang ở trạng thái hoạt động thì cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế đăng ký cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp.
* Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND không khớp với thông tin cá nhân của người nộp thuế liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):
– Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009.
– Thực hiện xử lý trùng CMND trên hệ thống đăng ký mã số thuế bằng cách nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh vào sau ô CMND của người nộp thuế và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành.
* In và lưu kết quả tra cứu thông tin của cá nhân báo trùng vào hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân.

  • Related Posts

    Thêm bình luận