Quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ-siêu nhỏ mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ-siêu nhỏ mới nhất

Quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ- siêu nhỏ mới nhất – Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có Tiêu chí xác định doanh nghiệp, quy mô, tổng nguồn vốn,…

quy-dinh-ve-doanh-nghiep-vua-nho-sieu-nho-moi-nhat

Theo điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/3/2018 quy định cụ thể như sau:
1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ:
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

Lĩnh vựcNông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Doanh nghiệp
Siêu nhỏ
Có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.Có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
DN nhỏCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồngCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng
DN vừaCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồngCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng

Chú ý:
– Doanh nghiệp phải dựa vào các Tiêu chí trên để xác định quy mô của DN mình -> Tiếp đó là để lựa chọn Chế độ kế toán cho phù hợp, cụ thể như sau:
a, Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 132.
b, Doanh nghiệp vừa, nhỏ sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 133.
c, Doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 200.
Ngoài ra,DN vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng theo Thông tư 133 hoặc 200

2. Cách xác định Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa:
– Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Bạn đang xem :“Quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ- siêu nhỏ mới nhất”

3. Cách Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa:
– Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định bên trên.
4. Cách xác định lĩnh vực hoạt động của DN:
– Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.
– Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất.
– Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.
5. Cách xác định số lao động tham gia BHXH bình quân năm:
– Số lao động tham gia BHXH là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia BHXH theo pháp luật về BHXH.
– Số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp BHXH của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan BHXH.
– Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.
6. Cách kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa:
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.

to-khai-dn-vua-va-nho

Bài viết: “Quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ- siêu nhỏ mới nhất “

Các từ khóa liên quan: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2018, Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Có thể bạn quan tâm: Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC)
Báo cáo tài chính (BCTC) được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói theo một cách khác thì báo cáo tài chính là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận