Quy định về hoàn thuế TNCN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định về hoàn thuế TNCN

Quy định về hoàn thuế TNCN – Trường hợp nào thì cá nhân được xét hoàn thuế thu nhập cá nhân? Quy định về hoàn thuế như thế nào? Hồ sơ hoàn thuế bao gồm những gì?

(Hình ảnh: Quy định về hoàn thuế TNCN)

  • Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp

– Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Quy định về việc hoàn thuế:

1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

Bạn đang xem: Quy định về hoàn thuế TNCN

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

  • Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân.

học kế toán thực hành

Bài viết: Quy định về hoàn thuế TNCN

Có thể bạn quan tâm: 16 trường hợp được miễn thuế TNCN

Quy định về hoàn thuế TNCN Thiên Nga
Quy định về hoàn thuế TNCN

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận