Quy định về việc hủy hóa đơn giá trị gia tăng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định về việc hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Quy định về việc hủy hóa đơn giá trị gia tăng Hóa đơn không tiếp tục sử dụng thì phải làm sao? Trình tự hủy hóa đơn GTGT như thế nào? Qua bài viết các bạn sẽ hiểu rõ hơn các quy định về việc hủy hóa đơn giá trị gia tăng.

quy-dinh-ve-huy-hoa-don-gia-tr-gia-tang

1.Trường hợp được phép hủy hóa đơn

Hóa đơn được phép hủy  trong những trường hợp sau đây:
– Hoá đơn GTGT bị in sai thông tin doanh nghiệp, in trùng số hóa đơn, in thừa thì phải hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in.
– Trường hợp doanh nghiệp hoặc tổ chức thay đổi tên, địa chỉ kinh doanh… không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì được phép hủy các hóa đơn chưa xuất.
+ Doanh nghiệp tự quyết định hủy hóa đơn: Thời hạn huỷ chậm nhất là 30 ngày, từ ngày doanh nghiệp có thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế.
+ Nếu cơ quan thuế thông báo với doanh nghiệp hóa đơn hết giá trị sử dụng yêu cầu doanh nghiệp phải hủy, thì thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày.
– Trường hợp các hóa đơn GTGT đã lập nhưng ghi sai MST phải lập biên bản hủy hóa đơn và có xác nhận của hai bên.
Lưu ý

+ Đối với hóa đơn đã lập: Nếu ghi sai tên, địa chỉ hoặc sai số tiền hàng, kế toán chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn hoặc biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn bổ sung (Nếu cần), không cần hủy hóa đơn.
+ Không được hủy các hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án đang được điều tra mà phải được xử lý theo qui định của pháp luậự h
2.Trình tự hủy hóa đơn GTGT
Bước 1: Lập bảng kê các hóa đơn cần hủy trên đó ghi chi tiết: tên, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn cần hủy (có thể thì ghi rõ số hóa đơn cần hủy). học kế toán ở đâu tốt nhất
Bước 2: Lập và gửi đề nghị hủy hóa đơn cho cơ quan thuế thể hiện đầy đủ các nội dung: loại hóa đơn, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số…, lý do hủy.
Bước 3: Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn (Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện ban lãnh đạo, đại diện phòng kế toán).
Nếu là hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh thì không phải lập Hội đồng hủy hoá đơn.
Bước 4: Tiến hành hủy hóa đơn.
Bước 5: Lập biên bản hủy hóa đơn có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên trong hội đồng hủy hóa đơn. Và các thành viên này phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc hủy hóa đơn.
Bước 6: Lập thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn
3. Hồ sơ hủy hóa đơn GTGT

Bộ hồ sơ hủy hóa đơn gồm có:
– Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn.
– Bảng kiểm kê các hóa đơn cần hủy.
– Biên bản hủy hóa đơn.
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Bài viết: “Quy định về việc hủy hóa đơn giá trị gia tăng “

Mời bạn tham khảo thêm  KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

Các từ khóa liên quan: Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy,phương pháp hủy hóa đơn tự in, biên bản hủy hóa đơn,biên bản thu hồi hóa đơn

Có thể bạn quan tâm: Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập

– Tên loại hóa đơn
– Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn
– Tên liên hóa đơn
– Số thứ tự hóa đơn
– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
– Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ
– Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.
– Tên tổ chức nhận in hóa đơn.
– Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt.

Xem thêm: Hướng dẫn lập hồ sơ hưởng chế độ ốm đau,thai sản theo mẫu 01B-HSB 

Bạn đang quan tâm:  KHÓA HỌC THỰC HÀNH TRÊN EXCEL, MISA, FAST, BRAVO ?

  • Related Posts

    Thêm bình luận