Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất

Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất

Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất – Tạm ứng hợp đồng xây dựng thì được quy định như thế nào? Tiền tạm ứng có phải xuất hóa đơn hay không? Những nguyên tắc và qui định khi xuất hóa đơn tạm ứng như thế nào? Mức tạm ứng có thể thỏa thuận được hay không?

** Góc Khóa Học: Nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thuế theo thông tư mới nhất, với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm trong việc áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình nhằm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thuế có trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với kế toán thuế tại tphcm. Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp học kế toán thuế để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại trung tâm.

q

(Hình ảnh: Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất)

** Xem thêm:

Quy định về tạm ứng tiền lương cho người lao động

Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng

+++ Một: Vận dụng theo luật thuế GTGT, TNDN, Hóa đơn

***Căn cứ

– Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC
– Điểm a Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC
– Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

***Như vậy:

– Về nguyên tắc: Công ty không phải xuất hoá đơn GTGT, không phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với khoản tiền tạm ứng của khách hàng cho Công ty ngay sau khi ký hợp đồng thi công xây lắp vì chưa có công trình. Mặt khác khoản tiền tạm ứng này:
+ Không được ghi nhận là doanh thu bán hàng hoá vì chưa thoả mãn 5 điều kiện để xác định doanh thu bán hàng hoá.
+ Và cũng không được hạch toán vào TK 3387 – Doanh thu nhận trước – vì theo phần giải thích nội dung TK 3387 thì không hạch toán vào tài khoản này số tiền nhận trước của người mua mà đơn vị chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.

**Tuy nhiên:

– Do thực tế Công ty đã xuất hoá đơn GTGT đối với khoản tiền tạm ứng của khách hàng sau khi ký hợp đồng thì có thể xử lý như sau:
+ Công ty cùng khách hàng lập biên bản thu hồi hoá đơn vì đây là trường hợp hoá đơn xuất không đúng quy định, biên bản phải có đủ chữ ký xác nhận và dấu của cả hai bên. Sau khi thu hồi hoá đơn thì gạch chéo để huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số hoá đơn thu hồi. Cả Công ty và khách hàng (chủ đầu tư) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoá đơn huỷ bỏ này.
+ Công ty không thu hồi lại được hoá đơn thì Công ty có thể hạch toán vào TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đề nghị Công ty kê khai nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN trên khoản tiền tạm ứng đã nhận này. Khi công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành bàn giao, nếu quyết toán có chênh lệch thì Công ty phải xuất hoá đơn bổ sung và kê khai nộp bổ sung thuế GTGT, thuế TNDN của công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành.
= > Như vậy: thuế GTGT, TNDN tạm nộp trên khoản tiền tạm ứng đã nhận và xuất hoá đơn bổ sung và kê khai nộp bổ sung thuế GTGT, thuế TNDN của công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành.

+++ Hai: tập hợp chi phí giá vốn theo thời độ thế

Bạn đang xem: Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất

++Trường hợp 01:

– Nếu thời gian nhận tiền cách xa ngày hợp đồng mà yếu tố NVL đầu vào, nhân công, máy móc, và sản xuất chung… đầy đủ thì tiến hành xuất dùng và phân bổ kịp thời
– Lập biên bản nghiệm thu giai đoạn bổ sung
– Hồ sơ thanh toán đầy đủ
=> Với cách này thì thời gian nhận được tiền và thời gian trên hợp đồng các khoản phù hợp hoặc nhờ được chủ đầu tư ký lùi ngày trên Hợp Đồng lại theo thoả thuận phù hợp hai bên thì kết hợp yếu tố đầu vào tập hợp giá thành đầy đủ thì có thể cứu vãn tình thế.

++Trường hợp 02: Trích trước chi phí giá vốn

– Trích trước chi phí giá vốn:

Nợ TK 632

Có TK 335

– Tổng hợp và xuất dùng các yếu tố đầu vào NVL, NC, SXC, MTC trong khoảng thời gian sau đó trong năm tài chính:

Nợ TK 154

Có TK 621,622,623,627

– Sau khoảng thời gian nhất định khi hai bên thi công công trình đã hòm hòm kha khá thì lập biên bản nghiệm thu giai đoạn và hồ sơ thanh toán nhờ bên chủ đầu tư ký tá xác nhận

– Kết chuyển chi phí trích trước vào giá thành:

+ Phần tổng hợp theo thực tế:

Nợ Tk 335

Có TK 154

+ Phần sử dụng không hết:

Nợ TK 335

Có TK 632

*** Ghi chú: Cách làm theo quyết toán thanh tra thuế: Cục Thuế Đaklak, Cục thuế Cần thơ & Kiểm toán nhà nước hướng dẫn bạn cẩn trọng khi dùng cho doanh nghiệp mình, vì cũng là thuốc nhưng với người dùng đúng thuốc đúng trường hợp thì lại là tiên, không đúng thuốc là độc chết người.

+++Trường hợp 03: ghi nhận sổ sách kế toán bình thường và điều chỉnh vào quyết toán thuế TNDN năm 03/TNDN

Bài viết: Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất

Nợ TK 131

Có TK 511,33311

***Căn cứ: Điều 79 Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC.

1. Nguyên tắc ghi nhận và xác định doanh thu của hợp đồng xây dựng

a) Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:
– Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng;
– Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

b) Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 trường hợp sau:
– Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập Báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hoá đơn là bao nhiêu;
– Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hoá đơn đã lập.

c) Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:
– Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn;
– Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát sinh.

***Căn cứ: Chuẩn mực kế toán Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng

– Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:

Bài viết: Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất

+ Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; và
+ Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

– Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng. Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo 2 trường hợp sau:
+ Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.
+ Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

– Đối với hợp đồng xây dựng với giá cố định, kết quả của hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy khi đồng thời thỏa mãn bốn (4) điều kiện sau:
+ Tổng doanh thu của hợp đồng tính toán được một cách đáng tin cậy;
+ Doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng;
+ Chi phí để hoàn thành hợp đồng và phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo tài chính được tính toán một cách đáng tin cậy;
+ Các khoản chi phí liên quan đến hợp đồng có thể xác định được rõ ràng và tính toán được một cách đáng tin cậy để tổng chi phí thực tế của hợp đồng có thể so sánh được với tổng dự toán.
= > Như vậy: Khoản tạm ứng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN khi đã xuất hóa đơn cho khoản tạm ứng sau khi ký hợp đồng đồng thi công (Chưa đủ điều kiện ghi nhận khi: chưa có Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành và nghiệm thu công trình kể cả giai đoạn theo tiến độ thi công)

– Về Thuế TNDN:

***Căn cứ:

+ Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC
+ Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN

** Doanh thu: Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiêt bị là sô tiên từ hoạt động xây dựng, lăp đặt bao gôm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.
– Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

*** Như vậy:

– Về nguyên tắc: Công ty không phải xuất hoá đơn GTGT, không phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với khoản tiền tạm ứng của khách hàng cho Công ty ngay sau khi ký hợp đồng thi công xây lắp vì chưa có nghiệm thu công trình hạng mục công trình hoàn thành bàn giao. Mặt khác khoản tiền tạm ứng này:
+ Không được ghi nhận là doanh thu bán hàng hoá vì chưa thoả mãn 5 điều kiện để xác định doanh thu bán hàng hoá.

– Khi quyết toán thuế TNDN năm 03/TNDN

– Chỉ tiêu [B9] – Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước: Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu được hạch toán trong Báo cáo Kết quả kinh doanh năm nay của cơ sở kinh doanh nhưng đã đưa vào doanh thu để tính thuế TNDN của các năm trước.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng và đã xuất hoá đơn trong năm trước nhưng giao hàng trong năm sau.

Bài viết: Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất

– Theo chuẩn mực kế toán về doanh thu, cơ sở kinh doanh chỉ ghi nhận doanh thu khi khoản doanh thu đó đã được xác định tương đối chắc chắn.

– Tuy nhiên, về doanh thu để xác định thuế TNDN, khi doanh nghiệp đã lập hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì khoản doanh thu này phải được đưa vào để tính thu nhập chịu thuế.

– Như vậy, đến năm sau khi doanh nghiệp đã giao hàng và đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán thì khoản doanh thu bán hàng này mới được ghi nhận doanh thu trên sổ sách kế toán. Tuy nhiên do đã được đưa vào thu nhập chịu thuế của năm trước nên khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN cho năm nay, cơ sở kinh doanh phải điều chỉnh giảm doanh thu chịu thuế một khoản tương ứng. (Điều chỉnh giảm chi phí được thực hiện tại chỉ tiêu [B3] ).

***Ví dụ:

Công ty A trong năm 2014 đã ký hợp đồng bán 2 chiếc ô tô với giá trị 350 triệu đồng/chiếc. Công ty đã xuất hoá đơn trong năm 2014 nhưng xe được giao cho khách hàng vào tháng 3 năm 2015. Giá thành sản xuất của 2 chiếc xe này là 300 triệu đồng/chiếc.
Về mặt kế toán, trị giá hai chiếc xe này được ghi nhận là doanh thu trong năm 2015. Tương ứng, giá thành sản xuất của hai chiếc xe này cũng được ghi vào chi phí giá vốn hàng bán trong năm 2015.
Tuy nhiên vì doanh nghiệp đã xuất hoá đơn trong năm 2014 nên theo quy định của Luật thuế TNDN trị giá hai chiếc xe này được coi là doanh thu để tính thuế TNDN của năm 2014. Vậy Công ty A sẽ phải điều chỉnh giảm doanh thu của 2 chiếc xe này là 700 triệu đồng trong doanh thu tính thuế trên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN của năm 2015.
Vậy Công ty A sẽ ghi phần doanh thu điều chỉnh giảm là 700 triệu đồng vào chỉ tiêu này. Phần giảm chi phí do điều chỉnh giảm doanh thu được thể hiện tại chỉ tiêu “Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm” – Chỉ tiêu [B3].
Vậy Công ty A sẽ ghi phần doanh thu điều chỉnh giảm là 700 triệu đồng vào chỉ tiêu này. Phần giảm chi phí do điều chỉnh giảm doanh thu được thể hiện tại chỉ tiêu “Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm” – Chỉ tiêu [B3].

** Theo đó:

+Tại năm Xuất hóa đơn:
– Doanh thu được ghi nhận trên sổ sách kế toán vẫn ghi nhận doanh thu vào TK 511, phần chi phí giá vốn 632 chưa phát sinh nên chưa ghi nhận = 0
– Về tờ khai quyết toán năm ghi phần doanh thu đã xuất vào chỉ tiêu [B9] phần doanh thu xuất tạm ứng công trình = > Chỉ tiêu [B13] thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giảm
– Tạm sẽ có sự chênh lệch DOANH THU ở phụ lục kết quả kinh doanh: 03-1A/TNDN

+Tại năm hoàn thành công trình:
– Tập hợp chi phí tính giá thành công trình đầy đủ : Tổng hợp và xuất dùng các yếu tố đầu vào NVL, NC, SXC, MTC trong khoảng thời gian thi công:

Nợ TK 154

Có TK 621,622,623,627

= > Ghi nhận kết chuyển giá vốn như bình thường:

Nợ TK 632

Có TK 154

– Doanh thu đã được ghi nhận nên không cần định khoản ghi nhận
– Đến khi hai bên tiến hành nghiệm thu công trình công trình + Xác nhận khối lượng hoàn thành + hồ sơ thanh quyết toán công trình….tiến hành ghi nhận thu nhập tính thuế và chi phí giá vốn công trình khi quyết toán thuế TNDN năm

Bài viết: Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất

– Chỉ tiêu [B2] – Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu: ghi nhận phần doanh thu đã điều chỉnh giảm [B9] của năm trước đó vào kỳ này để tính vào thu nhập tính thuế năm nay: Chỉ tiêu này phản ánh tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến tăng doanh thu tính thuế do sự khác biệt giữa các quy định của pháp luật về kế toán và thuế, bao gồm các khoản được xác định là doanh thu để tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ theo quy định của chuẩn mực kế toán về doanh thu. Chỉ tiêu này cũng phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu được chấp nhận theo chế độ kế toán nhưng không được chấp nhận theo qui định của luật thuế.

– Chỉ tiêu [B10] – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng: Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ chi phí trực tiếp liên quan đến việc tạo ra các khoản doanh thu điều chỉnh tăng đã ghi vào chỉ tiêu [B2] – Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu – của Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Các khoản chi phí được điều chỉnh tại chỉ tiêu này chủ yếu là chi phí giá vốn hàng bán hoặc giá thành sản xuất sản phẩm. Chỉ tiêu này cũng phản ánh các khoản chi phí chiết khấu thương mại được giảm trừ doanh thu theo chuẩn mực kế toán, nhưng không được giảm trừ doanh thu mà được đưa chi phí theo quy định của Luật thuế TNDN.

**Lưu ý:
+ Khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, nếu cơ sở kinh doanh điều chỉnh tăng hay giảm doanh thu thì cơ sở kinh doanh đồng thời phải thực hiện điều chỉnh tăng hay giảm chi phí để đảm bảo nguyên tắc chi phí phải phù hợp với doanh thu.

+ Khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, cơ sở kinh doanh phải đối chiếu với tờ khai của các năm trước để xác định các khoản doanh thu nào phát sinh trong năm tài chính hiện tại nhưng đã đưa vào doanh thu tính thuế của năm trước để thực hiện điều chỉnh phù hợp.
Trong 03 trường hợp đã nêu trên trường hợp 03 sẽ đúng chuẩn mực kế toán và phù hợp luật thuế nhất như vậy giải được bài toán Tạm ứng xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu và ghi nhận thuế TNDN.

Nguồn: Chu Đình Xinh

Bài viết: Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng mới nhất 

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Bạn biết như thế nào là chiết khấu thanh toán?
– Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán trước thời hạn, không liên quan gì đến hàng hóa mà chỉ liên quan đến thời hạn thanh toán và thỏa thuận giữa người mua và người bán nên không thể ghi giảm giá trị hàng hóa tăng giá vốn được.
– Chiết khấu thanh toán là tính trên số tiền thanh toán nên bao gồm cả thuế GTGT
– Chiết khấu thanh toán không được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng. Đây là một khoản chi phí tài chính công ty chấp nhận chi cho người mua.
– Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định

Tags từ khóa: nghị định 37/2015/nđ-cp quy định chi tiết về hợp đồng – quy định về tạm ứng hợp đồng kinh tế – quy định về tạm ứng hợp đồng mua sắm hàng hóa – bảo lãnh tạm ứng có bắt buộc không – thu hồi tạm ứng trong hợp đồng xây dựng – mức tạm ứng tối đa trong hợp đồng mua sắm – tạm ứng hợp đồng mua sắm thiết bị – thanh toán để thu hồi tạm ứng là gì

  • Related Posts

    Thêm bình luận