Tải File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất

Tải File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất

Tải File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất – File excel kế toán tính thuế nhà thầu giúp bạn tính thuế nhà thầu nhanh chóng, chính xác. Các bạn có thể tải về miễn phí, hướng dẫn các bước tính thuế nhà thầu theo giá Gross và giá Net.

(Hình ảnh: Tải File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất)

(Hình ảnh: Tải File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất)

** Căn cứ: Thông tư 103/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

** Xác định doanh thu tính thuế GTGT:

– Đối với thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN/ (1- tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu)

+ Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh: 

H1

– Xác định số thuế GTGT phải nộp:

Bạn đang xem: Tải File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT/ (1- tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)

Số thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

+ Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế:

H1

** Nếu DN tính theo giá Gross: Là giá trước khi trừ thuế nhà thầu tức giá đã bao gồm cả thuế nhà thầu GTGT và TNDN
+ Trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng (Gross) x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng (Gross) – thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

** Nếu DN tính theo giá Net: Là giá sau khi trừ thuế nhà thầu tức giá đã trừ thuế nhà thầu GTGT và TNDN

+ Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế:

DTTT TNDN = Giá trị hợp đồng (Net) / (1- tỷ lệ thuế TNDN)

Thuế TNDN = DTTT TNDN x tỷ lệ thuế TNDN

DTTT GTGT = DTTT TNDN / (1- tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT )

Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

** Tải File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Tải File Excel kế toán tính thuế nhà thầu mới nhất
học-kế-toán-thực-hành

  • Related Posts

    Thêm bình luận