Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất – Tải DOWNLOAD Mẫu biên bản hủy hóa đơn  đã kê khai thuế theo thông tư mới nhất. Hướng dẫn lập biên bản hủy hóa đơn chi tiết.

(Hình ảnh: Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất)

(Hình ảnh: Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất)

*** Xem thêm:
*** Mẫu hướng dẫn lập biên bản hủy đơn viết sai: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

  BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số 001/BBTHHĐ

         – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 Hôm nay, ngày 10/12/2017. Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  Công ty TNHH AFC
Địa chỉ :  142 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh
Điện thoại : 093 483 3467               MST: 0101829268
Do Ông (Bà) : Lê Văn Bình             Chức vụ : Giám đốc
BÊN BÁN:  Công ty TNHH Bình Nam
Địa chỉ :   47 Nguyễn Hữu Thọ,Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0963 163 292        MST: 0107959252
Do Ông (Bà): Lê Nam Hải       Chức vụ : Giám đốc
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HN/12P, số 0000265, phát hành ngày 09/12/2017.
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

Bạn đang xem: Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
 1 Máy tính xách tay SONY chiếc 10 20.000.000200.000.000
 Cộng tiền hàng:                                                                                                                              200.000.000
Thuế suất GTGT:   10 %  ,                                                                   Tiền thuế GTGT:        20.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                            220.000.000
Số tiền viết bằng chữ:           Hai trăm hai mươi triệu đồng.

3. Lý do huỷ hoá đơn: Do không thực hiện hợp đồng mua bán nữa.

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUAĐẠI DIỆN BÊN BÁN

**** Tải DOWNLOAD Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư mới nhất. 

<<<<< LINK DOWNLOAD >>>>>

Bài viết: Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Xử lý đối với hóa đơn đã lập 

*** Căn cứ vào Điều 20 Thông tư 39/2014 hướng dẫn điều 17 Nghị định 51/2010 quy định cụ thể như sau:

– Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  • Related Posts

    Thêm bình luận