Tải iTaxViewer phiên bản 1.3.0 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải iTaxViewer phiên bản 1.3.0

Tải iTaxViewer phiên bản 1.3.0 mới nhất (nâng cấp ngày 07/01/2017). Link download ở cuối bài viết, các bạn nhấp vào link dưới để tải về hoặc Chat với bộ phận tư vấn viên để được hỗ trợ nhé.

>>>Xem thêm: Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên phần mềm HTKK

Tải iTaxViewer phiên bản 1.3.0

Hình ảnh: Tải iTaxViewer phiên bản 1.3.0

Ngày 07/01/2017, Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm đọc XML: iTaxViewer lên phiên bản 1.3.0.

Bắt đầu từ ngày 09/01/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.0, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.

==>Link download: iTaxViewer 1.3.0

Bài viết: “Tải iTaxViewer phiên bản 1.3.0”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Cách xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất khi bị kiểm tra”

– Đối với các cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ:

+ Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật vể thuế GTGT thì nếu thuế suất thuế GTGT mà ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn so với thuế suất đã được quy định thì việc khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất đã được quy định.

+ Trường hợp mà xác định được bên bán đã kê khai và nộp thuế teo đúng với thuế suất ghi trên hóa đơn thì sẽ được khấu trừ thuế đâu vào theo thuế suất được ghi trên hóa đơn đó nhưng bắt buộc phải có sự xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán.

+ Trường hợp mà thuế suất GTGT ghi trên hóa đơn lại thấp hơn so với thuế suất được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì việc khấu trừ thuế đầu vào sẽ được khấu trừ theo thuế suất được ghi trên hóa đơn.

– Đối với các cơ sở kinh doanh bán hàng hóa , dịch vụ:

+ Trường hợp mà cơ sở kinh doanh khi nhập khẩu hàng hóa đã khai và nộp thuế GTGT tại các khâu nhập khẩu và khi bán cho người tiêu dùng thì đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn GTGT bán ra sẽ đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT mà đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu đó nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã được khai ở khâu nhập khẩu và bán ra nội địa lại thấp hơn so với thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và cơ sở kinh doanh không thể thu them được tiền của khách hàng thì số tiền mà đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thiế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy pham pháp luật về thuế GTGT làm cơ sở để xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu để tính thuế TNDN.

  • Related Posts

    Thêm bình luận