Bài tập nguyên lý kế toán có đáp án và lời giải cụ thể

Bài tập nguyên lý kế toán có đáp án và lời giải cụ thể

Bài tập  nguyên lý kế toán có đáp án và lời giải cụ thể

Đây là bài tập kế toán ở dạng tổng hợp có nhiều tình huống phát sinh – các bạn tập định khoản và so sánh với kết quả bên dưới. Nếu có chỗ nào không hiểu thì liên hệ với Trung tâm gia sư kế toán trưởng bằng cách Comment để lại ý kiến bên dưới nhé. Trung tâm sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Công ty ACC trong tháng 01/2013 thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh chi tiết

– Công ty tính giá xuất hàng hoá theo phương pháp bình quân gia quyền
– Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
– Sử dụng đồng tiền hạch toán: Việt Nam Đồng
bài tập định khoản kế toán có đáp án lời giải

II. Trong T01/2013 phát sinh một số nghiệp vụ như sau:
1) Ngày 02/01, Nộp tiền vào TK ngân hàng số tiền 150.000.000d, Phiếu Chi số 01, Giấy báo Có số 01.
2) Ngày 08/01 chi tạm ứng chu bà Lê Thu Hà theo giấy đề nghị tạm ứng số 341 ngày 8/01 số tiền: 3.000.000, phiếu chi số 01.
3)Ngày 08/01 mua Hàng hoá A của công ty TNHH Nam Tiến Thành: 22.000kg, giá mua chưa có thuế 15.000d/kg, thuế GTGT 10%.

Chưa thanh toán cho Công ty. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt: 1.760.000đ(đã bao gồm Thuế GTGT 10%).
4) Ngày 12/01 mua hàng của công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi:

Hàng hoá A số lượng: 30.000kg, giá mua chưa thuế: 14.500d/kg; thuế GTGT 10%.

Hàng hoá B số lượng: 45.000kg giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là: 23.650d/kg.

Tiền hàng chưa thanh toán.

Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho đã thanh toán bằng tiền Gửi Ngân hàng số tiền: 1.650.000d(đã bao gồm thuế GTGT 10%).
5)Ngày 15/01, Nhập mua Hàng hoá B của Công ty TNHH TM DV Tiến Anh, số lượng 15.810kg.

Giá mua chưa thuế: 20.950; thuế GTGT 10%.

Chuyển khoản thanh toán cho Công ty Tiến Anh: 100.000.000d, số còn lại chưa thanh toán. chi phí bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt: 775.500d.
6) Ngày 15/01 Bán hàng cho Công ty TNHH Đức Anh, Đơn giá chưa Thuế GTGT 10%.

Công ty Đức Anh thanh toán tiền hàng bằng Tiền gửi Ngân hàng
Hàng hoá A: 15.800kg x 20.150d/kg
Hàng hoá B: 20.450kg x 25.500d/kg
7) Ngày 16/1 thanh toán tiền mua hàng kỳ trước cho Công ty TNHH Thiên Quang bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 220.045.000d.
8) Ngày 16/1 trả Nợ Vay ngắn hạn bẳng Tiền gửi ngân hàng số tiền: 20.000.000d.
9) Ngày 18/01 Bán hàng cho Công ty CP nhựa Mỹ Thịnh, Đơn giá bán chưa thuế GTGT 10%. Công ty Mỹ Thịnh thanh toán bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 350.000.000d. Số còn lại chưa thanh toán
Hàng hoá A: 10.500kg x 21.050d/kg
Hàng hoá B: 14.350kg x 26.170d/kg
10) Ngày 18/01 Mua Tài sản cố định hữu hình của Công ty TNHH Huyền Nguyên Châu. Giá mua chưa thuế GTGT 10%: 250.000.000d.

Thanh toán tiền hàng cho Công ty Huyền Nguyên Châu bằng tiền gửi Ngân hàng. Chi phí lắp đặt chạy thử Tài sản cố định: 3.520.000 đã bao gồm thuế GTGT 10% được thanh toán bằng Tiền mặt.

11) Ngày 20/1 Xuất hàng gửi bán cho Công ty TNHH Đức Hiếu – nhận hoa hồng gửi bán là 4% trên tổng tiền hàng thanh toán.
Hàng hoá A: 9.500kg x 21.150d/kg
Hàng hoá B: 7.850kg x 25.900d/kg
12) Ngày 22/01 Mua máy vi tính của Công ty CP Công nghệ và Thiết bị mới JSC cho phòng kế toán, Giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là: 12.650.000d. Đã Thanh toán bằng Tiền mặt.
13) Ngày 25/01 Chuyển tiền gửi Ngân hàng trả tiền hàng cho Công ty Nam tiến Thành số tiền: 400.000.000d.
14) Ngày 31/01 Tính Phân bổ CCDC sử dụng cho bộ phận Quản lý T01/2013: 3.595.075d. Công cụ dụng cụ đều được sử dụng trong thời gian là 2 năm, ngày bắt đầu sử dụng 01/05/2012.
15) Ngày 31/01 Tính Khấu hao TSCD sử dụng cho bộ phận quản lý T01/2013: 6.189.056d.
16) Ngày 31/01 Thanh toán tiền điện T01/2013 cho Công ty CP Điện lực  bằng Tiền mặt số tiền chưa thuế GTGT 10%: 2.860.000d.
17) Ngày 31/01 Chi Tiền thanh toán cước Internet T01/2013 cho Công ty Viễn thông, tổng số tiền đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.116.500d.
18) Ngày 31/01 thực hiện tính lương và trích các khoản trích theo lương theo Quy định cho Công nhân viên T01/2013( làm theo Bảng lương Bộ phận quản lý T01/2013)
19) Thanh toán tiền lương cho Công nhân viên T01/2013 bằng Tiền mặt số tiền: 55.288.665d.
20) Chuyển khoản nộp tiền Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN T01/2013 số tiền: 10.983.050d.
Yêu cầu
1) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2) Phản ánh vào sơ đồ chữ T cho từng đối tượng kế toán căn cứ vào số dư cuối kỳ của bảng cân đối phát sinh năm 2012.
3) Lập Báo cáo tài chính.

ĐÁP ÁN – LỜI GIẢI

STT Ngày tháng TK Nợ TK Có Bên Nợ Bên Có
1 02/01/2013 Nợ TK 1121 150,000,000
1 02/01/2013 Có TK 1111 150,000,000
2 08/01/2013 Nợ TK 141 3,000,000
2 08/01/2013 Có TK 1111 3,000,000
3 08/01/2013 Nợ TK 156A 330,000,000
3 08/01/2013 Nợ TK 1331 33,000,000
3 08/01/2013 Có TK 331NTT 363,000,000
3 08/01/2013 Nợ TK 156A 1,600,000
3 08/01/2013 Nợ TK 1331 160,000
3 08/01/2013 Có TK 1111 1,760,000
Xác định Đơn giá thực tế của Hàng hoá A được nhập kho
3 08/01/2013 Đơn giá HH A = 331,600,000 15,073
3 08/01/2013 22,000
4 12/01/2013 Nợ TK 156A 435,000,000
4 12/01/2013 Nợ TK 156B 967,500,000
4 12/01/2013 Nợ TK 1331 140,250,000
4 12/01/2013 Có TK 331TT 1,542,750,000
Phân bổ chi phí vận chuyển để 2 hàng hoá A và B về nhập kho( sử dụng tiêu thức thành tiền)
4 12/01/2013 Chi phí vận

chuyển HH A

= 1,500,000 X 435.000.000
4 12/01/2013 1,402,500,000
4 12/01/2013 = 465,241
4 12/01/2013 Chi phí vận

chuyển HH B

= 1,500,000 X 967.500.000
4 12/01/2013 1,402,500,000
4 12/01/2013 = 1,034,759
4 12/01/2013 Nợ TK 156A 465,241
4 12/01/2013 Nợ TK 156B 1,034,759
4 12/01/2013 Nợ TK 1331 150,000
4 12/01/2013 Có TK 1121 1,650,000
4 12/01/2013 Đơn giá HH A = 435,465,241 14,516
4 12/01/2013 30,000
4 12/01/2013 Đơn giá HH B = 968,534,759 21,523
4 12/01/2013 45,000
5 15/01/2013 Nợ TK 156B 331,219,500
5 15/01/2013 Nợ TK 1331 33,121,950
5 15/01/2013 Có TK 331TA 364,341,450
5 15/01/2013 Nợ TK 331TA 100,000,000
5 15/01/2013 Có TK 1121 100,000,000
5 15/01/2013 Nợ TK 156B 775,500
5 15/01/2013 Có TK 1111 775,500
5 15/01/2013 Đơn giá HH B = 331,995,000 20,999
5 15/01/2013 15,810
6 15/01/2013 Nợ TK 131DA 923,829,500
6 15/01/2013 Có TK 5111 839,845,000
6 15/01/2013 Có TK 3331 83,984,500
6 15/01/2013 Nợ TK 1121 923,829,500
6 15/01/2013 Có TK 131DA 923,829,500
6 15/01/2013 Nợ TK 632 671,652,150
6 15/01/2013 Có TK 156A 234,124,400
6 15/01/2013 Có TK 156B 437,527,750
7 16/01/2013 Nợ TK 331TQ 220,045,000
7 16/01/2013 Có TK 1121 220,045,000
8 16/01/2013 Nợ TK 311 20,000,000
8 16/01/2013 Có TK 1121 20,000,000
9 18/01/2013 Nợ TK 131MT 656,220,950
9 18/01/2013 Có TK 5111 596,564,500
9 18/01/2013 Có TK 3331 59,656,450
9 18/01/2013 Nợ TK 1121 350,000,000
9 18/01/2013 Có TK 131MT 350,000,000
9 18/01/2013 Nợ TK 632 462,607,250
9 18/01/2013 Có TK 156A 155,589,000
9 18/01/2013 Có TK 156B 307,018,250
10 18/01/2013 Nợ TK 2111 250,000,000
10 18/01/2013 Nợ TK 1332 25,000,000
10 18/01/2013 Có TK 331HNC 275,000,000
10 18/01/2013 Nợ TK 331HNC 275,000,000
10 18/01/2013 Có TK 1121 275,000,000
10 18/01/2013 Nợ TK 2111 3,200,000
10 18/01/2013 Nợ TK 1332 320,000
10 18/01/2013 Có TK 1111 3,520,000
Nguyên giá

của TSCD

= 253,200,000
Ngày mua TSCD là ngày ghi tăng TSCD và là ngày đưa TSCD vào sử dụng(tức là ngày tính Khấu hao TSCD)
Số ngày sử dụng TSCD T1/2013 = 31 – 18 + 1 14
11 20/01/2013 Nợ TK 157A 140,771,000
11 20/01/2013 Có TK 156A 140,771,000
11 20/01/2013 Nợ TK 157B 167,950,750
11 20/01/2013 Có TK 156B 167,950,750
Hàng gửi bán tại thời điểm xuất theo dõi về số lượng, chủng loại hàng hoá
12 22/01/2013 Nợ TK 153 11,500,000
12 22/01/2013 Nợ TK 1331 1,150,000
12 22/01/2013 Có TK 1111 12,650,000
12 22/01/2013 Nợ TK 242 12,650,000
12 22/01/2013 Có TK 153 12,650,000
13 25/01/2013 Nợ TK 331NTT 400,000,000
13 25/01/2013 Có TK 1121 400,000,000
14 31/01/2013 Nợ TK 6422 3,595,075
14 31/01/2013 Có TK 242 3,595,075
15 31/01/2013 Nợ TK 6422 6,189,056
15 31/01/2013 Có TK 2141 6,189,056
16 31/01/2013 Nợ TK 6422 2,860,000
16 31/01/2013 Nợ TK 1331 286,000
16 31/01/2013 Có TK 1111 3,146,000
17 31/01/2013 Nợ TK 6422 1,015,000
17 31/01/2013 Nợ TK 1331 101,500
17 31/01/2013 Có TK 1111 1,116,500
18 31/01/2013 Nơ TK 6421 24,563,077
18 31/01/2013 Nợ TK 6422 34,146,538
18 31/01/2013 Có TK 334 58,709,615
18 31/01/2013 Nơ TK 6421 3,145,800
18 31/01/2013 Có TK 3383 2,546,600
18 31/01/2013 Có TK 3384 449,400
18 31/01/2013 Có TK 3389 149,800
18 31/01/2013 Nợ TK 6422 4,416,300
18 31/01/2013 Có TK 3383 3,575,100
18 31/01/2013 Có TK 3384 630,900
18 31/01/2013 Có TK 3389 210,300
18 31/01/2013 Nợ TK 334 3,420,950
18 31/01/2013 Có TK 3383 2,520,700
18 31/01/2013 Có TK 3384 540,150
18 31/01/2013 Có TK 3389 360,100
19 31/01/2013 Nợ TK 334 55,288,665
19 31/01/2013 Có TK 1111 55,288,665
20 31/01/2013 Nợ TK 3383 8,642,400
20 31/01/2013 Nợ TK 3384 1,620,450
20 31/01/2013 Nợ TK 3389 720,200
20 31/01/2013 Có TK 1121 10,983,050
Tính Đơn giá xuất kho của Hàng hoá T1/2013( Tính Giá vốn hàng bán)
Tổng giá trị Hàng hoá A

nhập mua T1/2013

= 767,065,241
Tổng Số lượng Hàng hoá A

nhập mua T1/2013

= 22.000+30.000 52,000
Tổng giá trị Hàng hoá B

nhập mua T1/2013

= 1,300,529,759
Tổng Số lượng Hàng hoá B

nhập mua T1/2013

= 45.000+15.810 60,810
Đơn giá xuất kho của Hàng hoá A

T01/2013

= 131.120.300 + 767.065.241
8.615 + 52.000
= 14,818
Đơn giá xuất kho của Hàng hoá B

T01/2013

= 112.418.850 + 1.300.529.759
5.230 + 60.810
= 21,395
Kết chuyển Thuế GTGT đầu ra T01/2013
21 31/01/2013 Nợ TK 3331 143,640,950
21 31/01/2013 Có TK 1331 143,640,950
Kết chuyển Giá vốn hàng bán T1/2013
22 31/01/2013 Nợ TK 911 1,134,259,400
22 31/01/2013 Có TK 632
Kết Chuyển Chi phí Bán hàng T1/2013
23 31/01/2013 Nợ TK 911 27,708,877
23 31/01/2013 Có TK 6421 27,708,877
Kết Chuyển Chi phí Quản lý T1/2013
24 31/01/2013 Nợ TK 911 52,221,969
24 31/01/2013 Có TK 6422 52,221,969
Kết Chuyển Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ T1/2013
25 31/01/2013 Nợ TK 5111 1,436,409,500
25 31/01/2013 Có TK 911 1,436,409,500
Thuế TNDN phát sinh phải nộp T1/2013
26 31/01/2013 Nợ TK 821 55,554,813
26 31/01/2013 Có TK 3334 55,554,813
Kết chuyển thuế TNDN
27 31/01/2013 Nợ TK 911 55,554,813
27 31/01/2013 Có TK 821 55,554,813
Kết chuyển Lãi T01/2013
28 31/01/2013 Nợ TK 911 166,664,440
28 31/01/2013 Có TK 4212 166,664,440

** DOWNLOAD : Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán có lời giải

Các bạn comment địa chỉ email bên dưới để nhận được tài liệu học  giáo trình nguyên lý kế toán và bài tập kèm đáp án chi tiết tổng hợp nhất nhé!

Chúc các bạn học tập tốt!

 • Related Posts

  20 Bình luận

  1. Dương thanh vy
   12/03/2016 at 09:54 - Reply

   Mình đang muốn ôn lại kiến thức kế toán,add gửi mail cho minh nhé! Mình cảm ơn

  2. nhi
   12/03/2016 at 23:53 - Reply

   cho em xin bai tap nguyen li ke toan theo tung chuong ak, em cam on

  3. nguyen
   31/03/2016 at 15:58 - Reply

   bai tap tren rat hay va loi giai de hieu.
   cho minh xin bai tap theo tung chuong, co loi giai a! cam ơn

  4. Nguyên
   20/04/2016 at 23:57 - Reply

   Mình muốn có thêm bt về môn này để chuẩn bị thi ad gui cho minh nhe

  5. Mung
   10/05/2016 at 15:31 - Reply

   AD gửi giúp em phần bài tập nguyên lý kế toán có đáp án về mai [email protected] với ạ. Em thấy dạng bài tập rất hữu ích.
   Em cảm ơn.

  6. Phạm Thị Bích Diệp
   07/06/2016 at 02:07 - Reply

   em muốn xin các bài tập của từng chương ( có đáp án) với ạ. Em cảm ơn.

  7. Phạm Thị Bích Diệp
   08/06/2016 at 01:32 - Reply

   ôi, khoản trích tiền lương k cho bảng lương thì làm làm sao được nghiệp vụ 18 nhỉ? hic

  8. Phạm Trung Hiếu
   02/09/2016 at 15:42 - Reply

   Mình thấy dạng bài tập này hữu ích. cảm ơn Admin
   Mong bạn bài tập + đáp án về mail: [email protected] để mình tham khảo nha.

  9. bình
   09/11/2016 at 09:09 - Reply

   Ad gửi cho mình xin tài liệu này nhé. Cảm ơn ad nhiều.

  10. MP
   06/09/2017 at 22:55 - Reply

   ad gửi giúp mình bài tập và hướng dẫn giải bài tập nguyên lý kế toán với ạ, thanks ad nhiều!

  11. Lan
   23/09/2017 at 16:29 - Reply

   mình đang muốn học môn này ad giúp mình nhé. ad có thể giải đáp giúp mình ở nv6 tính giá vốn như thế nào không?

  12. Hương
   13/10/2017 at 14:36 - Reply

   ad cho em xin tài liệu bài tập và đáp án với ạ, dạ em cảm ơn ad!!

  13. trang
   16/10/2017 at 13:44 - Reply

   ad ơi gửi mail mình với

  14. trang
   26/10/2017 at 16:14 - Reply

   cho mình xin mẫu bài tập tổng hợp từ định khoản đến lên được 1 báo cáo tài chính hoàn chỉnh
   cho mình xin đề bài và lời giải luôn nha.mình muốn ôn lại

  15. huấn
   29/10/2017 at 21:37 - Reply

   Xin ad bào tập tổng hợp nguyên lý kế toán có lời giả ạ. tks ad

  16. mymy
   21/11/2017 at 10:25 - Reply

   xin ad cho mình các mẫu bài tập các chương và có lời giải cụ thể. cảm ơn ad

  17. học lại kế toán
   12/09/2018 at 09:37 - Reply

   Gửi cho mình xin bài tập NLKT với ad nhé. Thanks ad nhiều nhiều!

  18. anh
   21/11/2018 at 08:59 - Reply

   cho em xin tài liệu ạ

  19. nhi
   02/12/2018 at 21:08 - Reply

   ad gửi cho em xin tài liệu với ạ

  20. Nguyễn Thái Linh San
   03/04/2019 at 11:55 - Reply

   Chào ad, ad giúp em gửi tài liệu qua email cho em với ạ. em cảm ơn [email protected]

  Thêm bình luận