Bài tập nguyên lý kế toán có đáp án và lời giải cụ thể

Bài tập nguyên lý kế toán có đáp án và lời giải cụ thể

Bài tập  nguyên lý kế toán có đáp án và lời giải cụ thể

Đây là bài tập kế toán ở dạng tổng hợp có nhiều tình huống phát sinh – các bạn tập định khoản và so sánh với kết quả bên dưới. Nếu có chỗ nào không hiểu thì liên hệ với Trung tâm gia sư kế toán trưởng bằng cách Comment để lại ý kiến bên dưới nhé. Trung tâm sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Công ty ACC trong tháng 01/2013 thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh chi tiết

– Công ty tính giá xuất hàng hoá theo phương pháp bình quân gia quyền
– Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
– Sử dụng đồng tiền hạch toán: Việt Nam Đồng
bài tập định khoản kế toán có đáp án lời giải

II. Trong T01/2013 phát sinh một số nghiệp vụ như sau:
1) Ngày 02/01, Nộp tiền vào TK ngân hàng số tiền 150.000.000d, Phiếu Chi số 01, Giấy báo Có số 01.
2) Ngày 08/01 chi tạm ứng chu bà Lê Thu Hà theo giấy đề nghị tạm ứng số 341 ngày 8/01 số tiền: 3.000.000, phiếu chi số 01.
3)Ngày 08/01 mua Hàng hoá A của công ty TNHH Nam Tiến Thành: 22.000kg, giá mua chưa có thuế 15.000d/kg, thuế GTGT 10%.

Chưa thanh toán cho Công ty. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt: 1.760.000đ(đã bao gồm Thuế GTGT 10%).
4) Ngày 12/01 mua hàng của công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi:

Hàng hoá A số lượng: 30.000kg, giá mua chưa thuế: 14.500d/kg; thuế GTGT 10%.

Hàng hoá B số lượng: 45.000kg giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là: 23.650d/kg.

Tiền hàng chưa thanh toán.

Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho đã thanh toán bằng tiền Gửi Ngân hàng số tiền: 1.650.000d(đã bao gồm thuế GTGT 10%).
5)Ngày 15/01, Nhập mua Hàng hoá B của Công ty TNHH TM DV Tiến Anh, số lượng 15.810kg.

Giá mua chưa thuế: 20.950; thuế GTGT 10%.

Chuyển khoản thanh toán cho Công ty Tiến Anh: 100.000.000d, số còn lại chưa thanh toán. chi phí bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt: 775.500d.
6) Ngày 15/01 Bán hàng cho Công ty TNHH Đức Anh, Đơn giá chưa Thuế GTGT 10%.

Công ty Đức Anh thanh toán tiền hàng bằng Tiền gửi Ngân hàng
Hàng hoá A: 15.800kg x 20.150d/kg
Hàng hoá B: 20.450kg x 25.500d/kg
7) Ngày 16/1 thanh toán tiền mua hàng kỳ trước cho Công ty TNHH Thiên Quang bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 220.045.000d.
8) Ngày 16/1 trả Nợ Vay ngắn hạn bẳng Tiền gửi ngân hàng số tiền: 20.000.000d.
9) Ngày 18/01 Bán hàng cho Công ty CP nhựa Mỹ Thịnh, Đơn giá bán chưa thuế GTGT 10%. Công ty Mỹ Thịnh thanh toán bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 350.000.000d. Số còn lại chưa thanh toán
Hàng hoá A: 10.500kg x 21.050d/kg
Hàng hoá B: 14.350kg x 26.170d/kg
10) Ngày 18/01 Mua Tài sản cố định hữu hình của Công ty TNHH Huyền Nguyên Châu. Giá mua chưa thuế GTGT 10%: 250.000.000d.

Thanh toán tiền hàng cho Công ty Huyền Nguyên Châu bằng tiền gửi Ngân hàng. Chi phí lắp đặt chạy thử Tài sản cố định: 3.520.000 đã bao gồm thuế GTGT 10% được thanh toán bằng Tiền mặt.

11) Ngày 20/1 Xuất hàng gửi bán cho Công ty TNHH Đức Hiếu – nhận hoa hồng gửi bán là 4% trên tổng tiền hàng thanh toán.
Hàng hoá A: 9.500kg x 21.150d/kg
Hàng hoá B: 7.850kg x 25.900d/kg
12) Ngày 22/01 Mua máy vi tính của Công ty CP Công nghệ và Thiết bị mới JSC cho phòng kế toán, Giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là: 12.650.000d. Đã Thanh toán bằng Tiền mặt.
13) Ngày 25/01 Chuyển tiền gửi Ngân hàng trả tiền hàng cho Công ty Nam tiến Thành số tiền: 400.000.000d.
14) Ngày 31/01 Tính Phân bổ CCDC sử dụng cho bộ phận Quản lý T01/2013: 3.595.075d. Công cụ dụng cụ đều được sử dụng trong thời gian là 2 năm, ngày bắt đầu sử dụng 01/05/2012.
15) Ngày 31/01 Tính Khấu hao TSCD sử dụng cho bộ phận quản lý T01/2013: 6.189.056d.
16) Ngày 31/01 Thanh toán tiền điện T01/2013 cho Công ty CP Điện lực  bằng Tiền mặt số tiền chưa thuế GTGT 10%: 2.860.000d.
17) Ngày 31/01 Chi Tiền thanh toán cước Internet T01/2013 cho Công ty Viễn thông, tổng số tiền đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.116.500d.
18) Ngày 31/01 thực hiện tính lương và trích các khoản trích theo lương theo Quy định cho Công nhân viên T01/2013( làm theo Bảng lương Bộ phận quản lý T01/2013)
19) Thanh toán tiền lương cho Công nhân viên T01/2013 bằng Tiền mặt số tiền: 55.288.665d.
20) Chuyển khoản nộp tiền Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN T01/2013 số tiền: 10.983.050d.
Yêu cầu
1) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2) Phản ánh vào sơ đồ chữ T cho từng đối tượng kế toán căn cứ vào số dư cuối kỳ của bảng cân đối phát sinh năm 2012.
3) Lập Báo cáo tài chính.

ĐÁP ÁN – LỜI GIẢI

STTNgày thángTK NợTK CóBên NợBên Có
102/01/2013Nợ TK 1121150,000,000
102/01/2013Có TK 1111150,000,000
208/01/2013Nợ TK 1413,000,000
208/01/2013Có TK 11113,000,000
308/01/2013Nợ TK 156A330,000,000
308/01/2013Nợ TK 133133,000,000
308/01/2013Có TK 331NTT363,000,000
308/01/2013Nợ TK 156A1,600,000
308/01/2013Nợ TK 1331160,000
308/01/2013Có TK 11111,760,000
Xác định Đơn giá thực tế của Hàng hoá A được nhập kho
308/01/2013Đơn giá HH A=331,600,00015,073
308/01/201322,000
412/01/2013Nợ TK 156A435,000,000
412/01/2013Nợ TK 156B967,500,000
412/01/2013Nợ TK 1331140,250,000
412/01/2013Có TK 331TT1,542,750,000
Phân bổ chi phí vận chuyển để 2 hàng hoá A và B về nhập kho( sử dụng tiêu thức thành tiền)
412/01/2013Chi phí vận

chuyển HH A

=1,500,000X 435.000.000
412/01/20131,402,500,000
412/01/2013=465,241
412/01/2013Chi phí vận

chuyển HH B

=1,500,000X 967.500.000
412/01/20131,402,500,000
412/01/2013=1,034,759
412/01/2013Nợ TK 156A465,241
412/01/2013Nợ TK 156B1,034,759
412/01/2013Nợ TK 1331150,000
412/01/2013Có TK 11211,650,000
412/01/2013Đơn giá HH A=435,465,24114,516
412/01/201330,000
412/01/2013Đơn giá HH B=968,534,75921,523
412/01/201345,000
515/01/2013Nợ TK 156B331,219,500
515/01/2013Nợ TK 133133,121,950
515/01/2013Có TK 331TA364,341,450
515/01/2013Nợ TK 331TA100,000,000
515/01/2013Có TK 1121100,000,000
515/01/2013Nợ TK 156B775,500
515/01/2013Có TK 1111775,500
515/01/2013Đơn giá HH B=331,995,00020,999
515/01/201315,810
615/01/2013Nợ TK 131DA923,829,500
615/01/2013Có TK 5111839,845,000
615/01/2013Có TK 333183,984,500
615/01/2013Nợ TK 1121923,829,500
615/01/2013Có TK 131DA923,829,500
615/01/2013Nợ TK 632671,652,150
615/01/2013Có TK 156A234,124,400
615/01/2013Có TK 156B437,527,750
716/01/2013Nợ TK 331TQ220,045,000
716/01/2013Có TK 1121220,045,000
816/01/2013Nợ TK 31120,000,000
816/01/2013Có TK 112120,000,000
918/01/2013Nợ TK 131MT656,220,950
918/01/2013Có TK 5111596,564,500
918/01/2013Có TK 333159,656,450
918/01/2013Nợ TK 1121350,000,000
918/01/2013Có TK 131MT350,000,000
918/01/2013Nợ TK 632462,607,250
918/01/2013Có TK 156A155,589,000
918/01/2013Có TK 156B307,018,250
1018/01/2013Nợ TK 2111250,000,000
1018/01/2013Nợ TK 133225,000,000
1018/01/2013Có TK 331HNC275,000,000
1018/01/2013Nợ TK 331HNC275,000,000
1018/01/2013Có TK 1121275,000,000
1018/01/2013Nợ TK 21113,200,000
1018/01/2013Nợ TK 1332320,000
1018/01/2013Có TK 11113,520,000
Nguyên giá

của TSCD

=253,200,000
Ngày mua TSCD là ngày ghi tăng TSCD và là ngày đưa TSCD vào sử dụng(tức là ngày tính Khấu hao TSCD)
Số ngày sử dụng TSCD T1/2013=31 – 18 + 114
1120/01/2013Nợ TK 157A140,771,000
1120/01/2013Có TK 156A140,771,000
1120/01/2013Nợ TK 157B167,950,750
1120/01/2013Có TK 156B167,950,750
Hàng gửi bán tại thời điểm xuất theo dõi về số lượng, chủng loại hàng hoá
1222/01/2013Nợ TK 15311,500,000
1222/01/2013Nợ TK 13311,150,000
1222/01/2013Có TK 111112,650,000
1222/01/2013Nợ TK 24212,650,000
1222/01/2013Có TK 15312,650,000
1325/01/2013Nợ TK 331NTT400,000,000
1325/01/2013Có TK 1121400,000,000
1431/01/2013Nợ TK 64223,595,075
1431/01/2013Có TK 2423,595,075
1531/01/2013Nợ TK 64226,189,056
1531/01/2013Có TK 21416,189,056
1631/01/2013Nợ TK 64222,860,000
1631/01/2013Nợ TK 1331286,000
1631/01/2013Có TK 11113,146,000
1731/01/2013Nợ TK 64221,015,000
1731/01/2013Nợ TK 1331101,500
1731/01/2013Có TK 11111,116,500
1831/01/2013Nơ TK 642124,563,077
1831/01/2013Nợ TK 642234,146,538
1831/01/2013Có TK 33458,709,615
1831/01/2013Nơ TK 64213,145,800
1831/01/2013Có TK 33832,546,600
1831/01/2013Có TK 3384449,400
1831/01/2013Có TK 3389149,800
1831/01/2013Nợ TK 64224,416,300
1831/01/2013Có TK 33833,575,100
1831/01/2013Có TK 3384630,900
1831/01/2013Có TK 3389210,300
1831/01/2013Nợ TK 3343,420,950
1831/01/2013Có TK 33832,520,700
1831/01/2013Có TK 3384540,150
1831/01/2013Có TK 3389360,100
1931/01/2013Nợ TK 33455,288,665
1931/01/2013Có TK 111155,288,665
2031/01/2013Nợ TK 33838,642,400
2031/01/2013Nợ TK 33841,620,450
2031/01/2013Nợ TK 3389720,200
2031/01/2013Có TK 112110,983,050
Tính Đơn giá xuất kho của Hàng hoá T1/2013( Tính Giá vốn hàng bán)
Tổng giá trị Hàng hoá A

nhập mua T1/2013

=767,065,241
Tổng Số lượng Hàng hoá A

nhập mua T1/2013

=22.000+30.00052,000
Tổng giá trị Hàng hoá B

nhập mua T1/2013

=1,300,529,759
Tổng Số lượng Hàng hoá B

nhập mua T1/2013

=45.000+15.81060,810
Đơn giá xuất kho của Hàng hoá A

T01/2013

=131.120.300 + 767.065.241
8.615 + 52.000
=14,818
Đơn giá xuất kho của Hàng hoá B

T01/2013

=112.418.850 + 1.300.529.759
5.230 + 60.810
=21,395
Kết chuyển Thuế GTGT đầu ra T01/2013
2131/01/2013Nợ TK 3331143,640,950
2131/01/2013Có TK 1331143,640,950
Kết chuyển Giá vốn hàng bán T1/2013
2231/01/2013Nợ TK 9111,134,259,400
2231/01/2013Có TK 632
Kết Chuyển Chi phí Bán hàng T1/2013
2331/01/2013Nợ TK 91127,708,877
2331/01/2013Có TK 642127,708,877
Kết Chuyển Chi phí Quản lý T1/2013
2431/01/2013Nợ TK 91152,221,969
2431/01/2013Có TK 642252,221,969
Kết Chuyển Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ T1/2013
2531/01/2013Nợ TK 51111,436,409,500
2531/01/2013Có TK 9111,436,409,500
Thuế TNDN phát sinh phải nộp T1/2013
2631/01/2013Nợ TK 82155,554,813
2631/01/2013Có TK 333455,554,813
Kết chuyển thuế TNDN
2731/01/2013Nợ TK 91155,554,813
2731/01/2013Có TK 82155,554,813
Kết chuyển Lãi T01/2013
2831/01/2013Nợ TK 911166,664,440
2831/01/2013Có TK 4212166,664,440

** DOWNLOAD : Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán có lời giải

Các bạn comment địa chỉ email bên dưới để nhận được tài liệu học  giáo trình nguyên lý kế toán và bài tập kèm đáp án chi tiết tổng hợp nhất nhé!

Chúc các bạn học tập tốt!

 • Related Posts

  24 Bình luận

  1. Dương thanh vy
   12/03/2016 at 09:54 - Reply

   Mình đang muốn ôn lại kiến thức kế toán,add gửi mail cho minh nhé! Mình cảm ơn

  2. nhi
   12/03/2016 at 23:53 - Reply

   cho em xin bai tap nguyen li ke toan theo tung chuong ak, em cam on

  3. nguyen
   31/03/2016 at 15:58 - Reply

   bai tap tren rat hay va loi giai de hieu.
   cho minh xin bai tap theo tung chuong, co loi giai a! cam ơn

  4. Nguyên
   20/04/2016 at 23:57 - Reply

   Mình muốn có thêm bt về môn này để chuẩn bị thi ad gui cho minh nhe

  5. Mung
   10/05/2016 at 15:31 - Reply

   AD gửi giúp em phần bài tập nguyên lý kế toán có đáp án về mai [email protected] với ạ. Em thấy dạng bài tập rất hữu ích.
   Em cảm ơn.

  6. Phạm Thị Bích Diệp
   07/06/2016 at 02:07 - Reply

   em muốn xin các bài tập của từng chương ( có đáp án) với ạ. Em cảm ơn.

  7. Phạm Thị Bích Diệp
   08/06/2016 at 01:32 - Reply

   ôi, khoản trích tiền lương k cho bảng lương thì làm làm sao được nghiệp vụ 18 nhỉ? hic

  8. Phạm Trung Hiếu
   02/09/2016 at 15:42 - Reply

   Mình thấy dạng bài tập này hữu ích. cảm ơn Admin
   Mong bạn bài tập + đáp án về mail: [email protected] để mình tham khảo nha.

  9. bình
   09/11/2016 at 09:09 - Reply

   Ad gửi cho mình xin tài liệu này nhé. Cảm ơn ad nhiều.

  10. MP
   06/09/2017 at 22:55 - Reply

   ad gửi giúp mình bài tập và hướng dẫn giải bài tập nguyên lý kế toán với ạ, thanks ad nhiều!

  11. Lan
   23/09/2017 at 16:29 - Reply

   mình đang muốn học môn này ad giúp mình nhé. ad có thể giải đáp giúp mình ở nv6 tính giá vốn như thế nào không?

  12. Hương
   13/10/2017 at 14:36 - Reply

   ad cho em xin tài liệu bài tập và đáp án với ạ, dạ em cảm ơn ad!!

  13. trang
   16/10/2017 at 13:44 - Reply

   ad ơi gửi mail mình với

  14. trang
   26/10/2017 at 16:14 - Reply

   cho mình xin mẫu bài tập tổng hợp từ định khoản đến lên được 1 báo cáo tài chính hoàn chỉnh
   cho mình xin đề bài và lời giải luôn nha.mình muốn ôn lại

  15. huấn
   29/10/2017 at 21:37 - Reply

   Xin ad bào tập tổng hợp nguyên lý kế toán có lời giả ạ. tks ad

  16. mymy
   21/11/2017 at 10:25 - Reply

   xin ad cho mình các mẫu bài tập các chương và có lời giải cụ thể. cảm ơn ad

  17. học lại kế toán
   12/09/2018 at 09:37 - Reply

   Gửi cho mình xin bài tập NLKT với ad nhé. Thanks ad nhiều nhiều!

  18. anh
   21/11/2018 at 08:59 - Reply

   cho em xin tài liệu ạ

  19. nhi
   02/12/2018 at 21:08 - Reply

   ad gửi cho em xin tài liệu với ạ

  20. Nguyễn Thái Linh San
   03/04/2019 at 11:55 - Reply

   Chào ad, ad giúp em gửi tài liệu qua email cho em với ạ. em cảm ơn [email protected]

  21. Minh Ngọc
   14/11/2019 at 16:44 - Reply

   Ad cho em xin tài liệu với ạ. E cảm ơn!

  22. Minh
   30/11/2019 at 00:00 - Reply

   Cho em hỏi số 26 cách tính Thuế TNDN ntn ạ?

  23. Andres
   31/01/2020 at 13:00 - Reply

   Cảm ơn bạn

  24. Sushi
   12/02/2020 at 23:55 - Reply

   Cho em xin bài tập với ạ. Cảm ơn rất nhiều!

  Thêm bình luận