CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

Chương 2 chứng từ kế toán và kiểm kê

Chứng từ và kiểm kê.

gtnlkt

  Mục tiêu học tập chương 2

Qua chương 2 nằm trong giáo trình nguyên lý kế toán, chúng ta sẽ tìm hiểu về chứng từ, khi đã nói về kế toán thì chúng ta sẽ hình dung được là những người thuyên xuyên làm việc trên chứng từ sổ sách và những công việc kiểm kê. Do đó đây cũng là một phần quan trọng mà kế toán cần tìm hiểu.

Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi và tìm hiểu về nó.

Những câu hỏi sẽ được tìm hiểu trong chương này.

CHỨNG TỪ (2)

 Chứng từ là gì ?

 Cách phân loại, cách kiểm tra chỉnh lý, lưu trữ chứng từ ra sao ?

 Danh mục chứng từ kế toán doanh nghiệp ?

 Nội dung kiểm kê ra sao ?

 Tác dụng và phân loại kiêm kê?

 Thủ tục và phương pháp kiểm kê như thế nào ?

   Những chuyên mục trong chương 2 sẽ trả lời cho những câu hỏi đó :

Nội dung chương

CHƯƠNG 2 : CHỨNG TỪ VÀ KIỂM KÊ

Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, các bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học miễn phí nhé!

***DOWNLOAD: TỔNG HƠP GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

gtnlkt

Chúc các bạn học tập tốt!

  • Related Posts

    Thêm bình luận