Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

 Mục tiêu học tập chương 6

 Là một trong những chương quan trọng của giáo trình nguyên lý kế toán, qua chương 6 chúng ta sẽ bắt đầu hình dung ra được 1 quy trình  kế toán:

Đầu tiên quá trình cung cấp là các nghiệp vụ ở khâu mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ để chuẩn bị cho quá trình sản xuất.

Tiếp theo đó quá trình sản xuất là các nghiệp vụ về chi phí nguyên vật liệu, hao mòn TSCĐ, chi phí lương nhân công sản xuất và chi phí khác về quản lý.

Đến quá trinh tiêu thụ sản phẩm là các nghiệp vụ về chi phí bán hàng như quảng cáo, vận chuyển, bốc dở và các ngiệp vụ về thanh toán.

Cuối cùng là quá trình xác định kết quả kinh doanh

Những câu hỏi sẽ được tìm hiểu trong chương này

Quá trình cung cung cấp, quá trình sản xuất là quá trình như thế nào?

Kế toán có nhiệm vụ gì trong quá trình này?

Trong quá trình cung cấp sử dụng những tài khoản nào? Và cách định khoản ra sao ?

Tiêu thụ và mua bán hàng hóa là như thế nào?

Tiêu thụ sản phẩm có mấy phương pháp?

Nhiệm vụ, tài khoản nào sử dụng trong 2 quá trình này? Và cách định khoản như thế nào?

Lập bảng cân đối phát sinh ra sao?

Nội dung chương

         CHƯƠNG 6 : KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU 

Bài 18 : Kế toán quá trình cung cấp

Bài 19 : Kế toán quá trình sản xuất

Bài 20: Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

Bài 21: Kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh

 Bài 22: Bảng cân đối số phát sinh ( Bảng cân đối tài khoản)

Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, các bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học miễn phí nhé!

***DOWNLOAD: TỔNG HƠP GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

gtnlkt

Chúc các bạn học tập tốt!

  • Related Posts

    Thêm bình luận