Sách nguyên lý kế toán

Sách nguyên lý kế toán

Sách nguyên lý kế toán . Một số giáo trình nguyên lý kế toán được nhiều bạn trẻ kế toán, sinh viên chuyên ngành khác quan tâm như:

Nội dung cơ bản của từng giáo trình:

sách nlktGiáo trình nguyên lý kế toán
Lý thuyết kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Môn học lý thuyết kế toán trang bị cho sinh viên những lý luận chung về kế toán, trên cơ sở đó giúp cho sinh viên nghiên cứu và học tốt kế toán các ngành kinh doanh.

Giáo trình ” Nguyên Lý Kế Toán ” được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế học, nghiên cứu những lý luận cơ bản nhất về kế toán, làm cơ sở để nghiên cứu các môn kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng và các môn chuyên ngành khác.

Giáo trình gồm có 8 chương, trong mỗi chương, phần đầu trình bày những lý luận cơ bản liên quan đến nôi dung cụ thể của từng chương.

Hệ thống câu hỏi ôn tập và các bài tập cuối mỗi chương sẽ tạo điểu kiện cho sinh viên thực hành, qua đó củng cố phần lý luận thêm vững chắc. Một số bài giải tham khảo sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tự nghiên cứu môn học.
Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Bản chất, đối tượng của hạch toán kế toán
Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê kế toán
Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
Chương 5: Tổng hợp – cân đối kế toán
Chương 6: Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu trong các doanh nghiệp
Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán
Chương 8: Tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán

 

Nguyên lý kế toán - bài tập và bài giải

Nguyên lý kế toán – bài tập và bài giải

Chương 1: Bản chất và đối tượng kế toán
1.1 Những nội dung cần nhớ
1.2 Bài tập ứng dụng
1.3 Bài tập tự giảiChương 2; Bảng cân đối kế toán
2.1 Những nội dung cần nhớ
2.2 Bài tập ứng dụng
2.3 Bài tập tự giải 

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
3.1 Những nội dung cần nhớ
3.2 Bài tập ứng dụng
3.3 Bài tập tự giải

CHương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
4.1 Những nội dung cần nhớ
4.2 Bài tập ứng dụng
4.3 Bài tập tự giải

Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5.1 Những nội dung cần nhớ
5.2 Bài tập ứng dụng
5.3 Bài tập tự giải

Chương 6: Kế toán tiêu thụ và xác định kết qủa kinh doanh
6.1 Những nội dung cần nhớ
6.2 Bài tập ứng dụng
6.3 Bài tập tự giải

Chương 7: Chứng từ và kiểm kê
7.1 Những nội dung cần nhớ
7.2 Bài tập ứng dụng
7.3 Bài tập tự giải

Chương 8: Sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ
8.1 Những nội dung cần nhớ
8.2 Bài tập ứng dụng
8.3 Bài tập tự giải

* Nội dung giáo trình như sau:
 gtrinh

 MỤC LỤC
Lời giới thiệu Mục lục
Phần thứ nhất — QUY ĐỊNH CHUNG
Quy định chung
Chứng từ kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán
IV.Sổ kê’ toán và hình thức kế toán
Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Phẩn thứ hai — HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Danh mục chứng từ kế toán
Biểu mẫu chứng từ kế toán
Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán Phần thứ ba — HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi tài khoản kế toán Chương I: Kế toán tiền mặt
I. Tài khoản sử dụng
II. Phương pháp kế toán tiền mặt
Hạch toán các khoản thu, chi ngân sách bằng tiền mặt tạị quỹ tiền mặt ở xã
Hạch toán các khoản tiền mặt khác tại xã (các khoản tiền không thuộc quỹ ngân sách xã)
Hạch toán thu, chi sự nghiệp bằng tiền mặt
Ví dụ vé kế toán tiền mặt và hướng dẫn ghi Nhật ký — sổ cái Chương II: Kế toán vật liệu, dụng cụ
Tài khoản sử dụng
Phương pháp kế toán vật liệu
Ví dụ vé kế toán vật liệu, dụng cụ và hướng dẫn ghi sổ
Chương III: Kế toán TSCĐ
Tiêu chuẩn TSCĐ và nguyên tắc kế toán TSCĐ
Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ hữu hình
Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ vô hình
Nguyên tắc kế toán TSCĐ
Nội dung và phương pháp kế toán TSCĐ

 

 

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. triễn
   03/08/2018 at 10:25 - Reply

   mua sách ở đâu ạ

  Thêm bình luận