Sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ và hinh thức kế toán

Sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ và hinh thức kế toán

Sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ và hinh thức kế toán

Sổ kế toán là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã phản ánh vào các chứng từ kế toán một cách rời rạc, nó chỉ được tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế để có thể biểu hiện toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, khi được ghi chép một cách hệ thống, liên tục vào sổ  kế toán.

  Mục tiêu học tập chương 8

Chương 8 trong giáo trình nguyên lý kế toán sẽ giới thiệu cho chúng ta các loại mẫu sổ , các loại sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ ra sao. Vì kế toán là làm việc trên sổ sách nên phần này cũng vô cùng quan trọng mà chúng ta cần dể áp dụng vô thực tế rất nhiều.

Những câu hỏi sẽ được tìm hiểu trong chương này

Sổ kế toán dùng để làm gì?

Sổ sách kế toán được phân loại như thế nào?

Hình thức kế toán là gì?

Trình tự ghi sổ như thế nào?

Nội dung chương 

         CHƯƠNG 8 : SỔ KẾ TOÁN, KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

           Bài 26 : Các hình thức kế toán

Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, các bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học miễn phí nhé!

***DOWNLOAD: TỔNG HƠP GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

gtnlkt

Chúc các bạn học tập tốt!

  • Related Posts

    Thêm bình luận