Tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở

Tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở

Chương 9 : Tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở

  Mục tiêu học tập chương 9

  Chương 9 là chương cuối cùng trong giáo trình nguyên lý kế toán mà chúng ta tìm hiểu, sẽ giới thiệu cho chúng ta biết sơ nét về các hình thức tổ chức bộ máy kế toán ở các công ty và cũng sẽ giới thiệu về kế toán trưởng về tiêu chuẩn, trách nhiệm cũng như quyền hành. qua chương cuối cùng này sẽ giúp các bạn định hướng về sự phát trên con đường sự nghiệp kế toán của các bạn “Một kế toán trưởng giỏi”

KTCN

Những câu hỏi sẽ được tìm hiểu trong chương này

Bộ máy kế toán ở những đơn vị cơ sở phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Nhiệm vụ của bộ máy kế toán là gì?

Cơ cấu tổ chức của 1 phòng kế toán như thế nào?

Có bao nhiêu hình thức tổ chức bộ máy kế toán?

Kế toán trưởng là ai? Quyền hành và trách nhiệm ra sao?

Nội dung chương

         CHƯƠNG 9 : TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ

            Bài 27 : Những vấn đề chung về tổ chức bộ máy kế toán

            Bài 28 : Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán

            Bài 29 : Kế toán trưởng và kiểm tra kế toán

Chương 9 : Tổ chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở

Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, các bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học miễn phí nhé!

***DOWNLOAD: TỔNG HƠP GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

gtnlkt

Chúc các bạn học tập tốt!

  • Related Posts

    Thêm bình luận