Đề kiểm tra kế toán thương mại dịch vụ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Đề kiểm tra kế toán thương mại dịch vụ

Đề kiểm tra kế toán thương mại dịch vụ. Bạn đang là sinh viên kế toán và đang muốn tìm kiếm thêm bài tập để làm và nâng cao kiến thức của mình, bài viết dưới đây xin gửi đến các bạn đề bài tập kế toán trong thương mại dịch vụ. các bạn tham khảo nhé.

de-kiem-tra-ke-toan-thuong-mai-dich-vu

Hình ảnh: Đề kiểm tra kế toán thương mại dịch vụ

Đề bài:

Tại doanh nghiệp X, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, trong tháng 01/2011 có tài liệu kế toán như sau:

1./ Doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu trực tiếp một lô hàng:
– Ngày 01/01: doanh nghiệp chuyển khoản ngoại tệ để ký quỹ 70% mở L/C nhập khẩu một lô hàng trị giá 15.300USD/CIF.HCM. Tỷ giá xuất quỹ 20.100đ/USD, Tỷ gía bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố 20.100đ/USD.
– Ngày 05/01: hàng nhập khẩu đã về cảng, sau khi hoàn thành thủ tục hải quan lô hàng nhập khẩu được xử lý như sau: 1/3 đem nhập kho, 1/6 gửi bán, 1/2 bán trực tiếp cho công ty K, giá bán chưa thuế 350.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. Tỷ giá thực tế 20.050đ/USD
– Doanh nghiệp đã tính và nộp thuế bằng tiền gửi ngân hàng, cụ thể: thuế suất thuế nhập khẩu 25%, thuế suất thuế TTĐB 20%, thuế GTGT 10%.
– Tiền hàng nhập khẩu được thanh toán 70% bằng L/C, số còn lại ngân hàng nhập khẩu cho vay trong thời gian 1 tháng.
– Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho thanh toán bằng tiền tạm ứng 19.800.000đ(bao gồm thuế GTGT 10%)

2./ Xuất khẩu trực tiếp một lô hàng
– Ngày 07/01: doanh nghiệp đã hòan thành thủ tục xuất khẩu trực tiếp một lô hàng, giá xuất khẩu 10.500USD/FOB.HCM, trị giá thực tế xuất kho là 180.000.000đ. tỷ giá thực tế là 20.500đ/USD.
– Thuế xuất khẩu phải nộp 20%. Doanh nghiệp đã nộp thuế bằng tiền mặt. phí hải quan thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 5.000.000đ
– Ngày 15/01: doanh nghiệp nhận được giấy báo có của ngân hàng về số tiền thu được từ việc xuất khẩu lô hàng, số tiền 10.000USD, thủ tục phí ngân hàng 500USD. Tỷ giá thực tế 21.000đ/USD.

3./ Ủy thác công ty K nhập khẩu một lô hàng 12.000USD, hoa hồng ủy thác là 3% trên trị giá lô hàng, thuế GTGT của hoa hồng ủy thác là 10%.
– Ngày 15/01: doanh nghiệp chuyển khoản 12.000 USD cho công ty K để ký quỹ mở L/C. Tỷ giá xuất quỹ 20.200đ/USD, Tỷ gía bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố 20.100đ/USD.
– Ngày 20/01: Công ty K đã bàn giao lô hàng, doanh nghiệp X đã nhận và đem gửi bán ½, số còn lại đem về nhập kho.
– Ngày 20/01: nhận được thông báo đòi nợ của công ty K về các khoản chi liên quan tới nhập khẩu lô hàng: Thuế nhập khẩu 15%, thuế TTĐB 5%, thuế GTGT 5% (công ty K đã nộp bằng chuyển khoản), lệ phí mở L/C 500USD, chi phí vận chuyển hàng về nhập kho 18.000.000đ, thuế GTGT 10% (Công ty K đã chi bằng tiền mặt). Tỷ giá thực tế 20.050đ/USD
– Ngày 22/01: Doanh nghiệp đã chuyển khoản (VND) thanh toán toàn bộ số nợ cho công ty K.

4. Bán hàng theo phương thức đại lý ký gửi
– Ngày 22/01: doanh nghiệp xuất hàng gửi cho đại lý K, số lượng 1800sp Y, giá bán chưa thuế là 170.000đ/sp, thuế GTGT 10%. Giá xuất kho 120.000đ/sp.
– Ngày 24/01: Đại lý thông báo đã bán được 1200sp và đại lý đã chuyển TGNH thanh toán cho doanh nghiệp về số hàng đã tiêu thụ.
– Hoa hồng đại lý được hưởng 5% trên giá chưa thuế, thuế GTGT 10% doanh nghiệp đã thanh toán cho đại lý bằng tiền mặt.
– Bên đại lý xuất trả 600sp doanh nghiệp đã nhập kho.

5. Tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Yếu tố chi phí Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp
– Tiền lương 25.000.000 35.000.000
– Khấu hao TSCĐ 8.000.000 10.000.000
– Tiền mặt đã bao gồm VAT10% 3.300.000 22.000.000

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và xác định kết quả kinh doanh
(Biết thuế suất thuế TNDN 25%)
2. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bài viết: “Đề kiểm tra kế toán thương mại dịch vụ”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 

  Bài tập kế toán chi phí – có đáp án (nhấp vào link để xem chi tiết nhé)

  • Related Posts

    Thêm bình luận