Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc tài sản lưu động hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán, vốn bằng tiền thực hiện chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ mua bán trao đổi, là tài sản sử dụng linh hoạt nhất vào khả năng thanh toán nhất thời của doanh nghiệp. Bài viết cho bạn tham khảo mẫu báo cáo với đề tài: “Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên”

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Hình ảnh: Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Lời nói đầu

Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần chịu sự tác động của các quy luật kinh tế: quy luật cạnh tranh, quy luật giá bán, quy luật giá trị….Để tồn tại và phát triển trên thị trường cạnh tranh gay gắt như vậy thì doanh nghiệp phải làm sao để có thể sử dụng hiệu quả mà vẫn đảm bảo được chất lượng tạo chỗ đứng trên thị trường. Để đạt được yêu cầu đó thì doanh nghiệp phải làm tốt công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và công tác hạch toán vốn bằng tiền nói riêng.

Sự thành công của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn có sự đóng góp rất lớn của công tác hạch toán kế toán. Tổ chức được một hệ thống thông tin kế toán khoa học và hiệu quả là một trong những nhân tố quan trọng.

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán vốn bằng tiền.

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần XNK Thái Nguyên.

Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần XNK Thái Nguyên.

Để xem được đầy đủ nội dung bài báo cáo, mời các bạn vào trang mục Tải báo cáo thực tập kế toán mới nhất Chat với bộ phận tư vấn ở góc bên phải để xin file nhé.

Bài viết: “Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Xem thêm: 

Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán về phương pháp trả lương

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Vân Anh
   30/01/2018 at 02:44 - Reply

   dạ có thể cho e xin mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bẳng tiền này được không ạ?

  Thêm bình luận