Tải mẫu tờ khai đăng kí thuế thu nhập cá nhân TNCN mới nhất 2019 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu tờ khai đăng kí thuế thu nhập cá nhân TNCN mới nhất 2019

Tải mẫu tờ khai đăng kí thuế thu nhập cá nhân TNCN mới nhất 2019 Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai mới nhất 2019, được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Để dowload mẫu này và để  tham khảo chi tiết hơn khi khai thuế TNCN, các bạn ấn vào link bên dưới nhé

tai-mau-to-khai-dang-ki-thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn-moi-nhat-2019

 Dưới đây mình trình bày mẫu tờ khai đăng kí thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2019 dưới dạng text

    [Mẫu Tờ khai đăng ký thuế theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC]

Mẫu số:

Form No

05-ĐK-TCT

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

 

[02]. Ngày tháng năm sinh:

NamNữ

ngày       tháng          năm

[03]. Giới tính:
[04]. Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………….

[05]. Số chứng minh nhân dân

 

 

hoặc số hộ chiếu

 

[05.1]. Ngày cấp:

ngày     tháng          năm

[05.2]. Nơi  cấp: …………………………………………………………………………………………………….

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ……………………………………………………………………….

[06.2]. Xã, phường: ………………………………………………………………………………………………..

[06.3]. Quận, huyện: ……………………………………………………………………………………………….

[06.4]. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………..

[06.5]. Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………….

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ……………………………………………………………………….

[07.2]. Xã, phường: ………………………………………………………………………………………………..

[07.3]. Quận, huyện: ……………………………………………………………………………………………….

[07.4]. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………..

[08]. Điện thoại liên hệ: ……………………………………………. [09]. Email: …………………………………….

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ………………………………………………………………………………………………..

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

……., ngày … tháng … năm ………..

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Các bạn có thể dowload tờ khai đăng kí thuế theo đường link dưới đây

download

 Các từ khóa liên quan: Mẫu 05 đăng ký mã số thuế TNCN,mẫu đăng ký mã số thuế cá nhân 2018,tự đăng ký mã số thuế cá nhân,đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu,phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất.

Có thể bạn quan tâm: Khái niệm về thuế giá trị gia tăng GTGT

Theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. VAT là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người  thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Thuế giá trị gia tăng có phạm vi tác động rộng, đánh vào hầu như tất cả hàng hóa dịch vụ trên thị trường.

  • Related Posts

    Thêm bình luận