Tải phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất

Tải phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất. Bắt đầu từ ngày 25/09/2016, khi kê khai tờ khai thuế, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.0. Để download phần mềm về sử dụng, các bạn có thể để lại email hoặc Chat với bộ phận tư vấn ở góc phải bên dưới để được hỗ trợ nhé.

htkk 3.4.0

Nội dung chính:

– Nâng cấp và bổ sung các chức năng kê khai của 12 mẫu tờ khai và quyết toán thuế TNCN và các phụ lục đính kèm ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;
– Nâng cấp các chức năng kê khai 07 mẫu hồ sơ khai thuế gồm 03 tờ khai thuế GTGT và 03 báo cáo hóa đơn theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC;

– Một số nội dung khác:
+ Cập nhật quy định về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc theo thông tin trên giấy khai sinh quy định trong Thông tư số 15/2016/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ.
+ Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai và quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 01/BVMT, 02/BVMT: Hỗ trợ tính chỉ tiêu Số phí phải nộp trong kỳ cột (6) theo công thức, cho phép sửa.
+ Cập nhật danh mục địa bàn hành chính: Đổi tên “Chi cục Thuế thị xã Bắc Cạn” thành “Chi cục Thuế thành phố Bắc Cạn”
+ Bổ sung bảng phân bổ tiền thuế TNDN theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mẫu 02/PL-XSĐT đính kèm tờ khai 03/TNDN (nâng cấp trên ứng dụng iHTKK ).

*** DOWNLOAD TẠI ĐÂY:  HTKK.3.4.0

Bài viết: “Tải phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất”

  • Related Posts

    Thêm bình luận