#1. Tải phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất - miễn phí

Tải phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất

Tải phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất

(Hình ảnh: Tải phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất)

(Hình ảnh: Tải phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất)

Tổng cục thuế vừa Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.3, HTKK 3.8.3, iTaxviewer 1.4.5

Đáp ứng các nội dung của Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC; bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.3; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3; ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.5, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax

– Nâng cấp các ứng dụng iHTKK, eTax, HTKK cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên, biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) và biểu phí, lệ phí tương ứng với các tiểu mục mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK.

– Nâng cấp các ứng dụng iHTKK, eTax bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức mẫu 02/TK-SDDPNN.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3.

Bắt đầu từ ngày 22/04/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.3, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3, iTaxViewer 1.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.

** Download phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất: 

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Tải phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: tải phần mềm htkk 3.8 2 – htkk 3.8.2 tổng cục thuế – htkk 3.8.1 tổng cục thuế – tải phần mềm htkk mới nhất – htkk 3.8.2 tong cuc thue – htkk 3.8.0 tổng cục thuế – htkk mới nhất 2017 tổng cục thuế – htkk 3.8.0 download

  • Related Posts

    Thêm bình luận