Tải Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn

Tải Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn.  Tải ( download) TT 68 /  2019 / TT-BTC bảng File word, PDF FULL về hóa đơn của bộ tài chính. Link tải file ở cuối bài nha. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019
thong-tu-68-2019-tt-btc.pngMột số tóm tắt trongThông tư số 68/2019/TT-BTC
+ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019

+ Việc đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. 

+ Việc hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) và ngừng sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

+ Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ được xác định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP….
Một số phụ lục mẫu biểu TT 68/2019/TT-BTC

Phụ lục II MẪU BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ

STTKý hiệu mẫu số

hóa đơn, ký  hiệu hóa đơn

Số hóa đơnNgày tháng năm lập hóa đơnTên người muaMã số thuế người mua/mã khách hàngTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượng hàng hóaTổng giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGTThuế suất thuế GTGTTổng số thuế GTGTTổng tiền thanh toánGhi chú
1234567891011121314

 

download
https://drive.google.com/file/d/1W7D6RHOooJZ_agptsil0dVwuxCAwlJkF/view?usp=sharing

  • Related Posts

    Thêm bình luận