Thanh toán tiền mua hàng bằng tài khoản cá nhân

Thanh toán tiền mua hàng bằng tài khoản cá nhân

Thanh toán tiền mua hàng bằng tài khoản cá nhân – Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế không? Và có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN hay không ? Điều kiện doanh nghiệp phải đáp ứng là gì? Quy định nào của pháp luật ra điều lệ trên?

( Hình ảnh: Thanh toán tiền mua hàng bằng tài khoản cá nhân)

( Hình ảnh: Thanh toán tiền mua hàng bằng tài khoản cá nhân)

Xem thêm:
Cách hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng
+ Hướng dẫn công việc kế toán ngân hàng tại doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý:
– Thông tư 78/2014/TT-BTC;
– Thông tư 173/2016/TT-BTC;

2. Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế 
** Chi phí mua hàng thanh toán qua tài khoản cá nhân được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí hợp lý. Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN căn cứ vào điều 5 của TT vềđiều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
– Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Bạn đang xem: Thanh toán tiền mua hàng bằng tài khoản cá nhân

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các hình thức thanh toán khác theo quy định
=> Theo hướng dẫn tại thông tư này, để đủ điều kiện khấu trừ thuế thì đối với hóa đơn trên 20 triệu bạn cần thanh toán qua tài khoản ngân hàng, việc thanh toán này cần phải thông qua tài khoản mà đã được thông báo với cơ quan thuế.

3. Hồ sơ để khoản chi phí thanh toán qua thẻ Tín dụng cá nhân được khấu trừ thuế GTGT và được trừ khi tính thuế TNDN:
– Hình thức thanh toán này phải được quy định cụ thể tại Quy chế quản lý tài chính của DN, hoặc Quyết định về việc ủy quyền của DN cho cá nhân.
– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và MST của Doanh nghiệp.
– Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng cá nhân cho người bán và chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp cho cá nhân.
– Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của DN cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với DN.
**Doanh nghiệp có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ để giải trình cho cơ quan thuế khi cần.

Bài viết: Thanh toán tiền mua hàng bằng tài khoản cá nhân

Bạn có thể quan tâm: Những sai sót thường gặp mà kế toán ngân hàng cần tránh
– Tên người nhận trên ủy nhiệm chi và tên đối tượng công nợ của các đơn vị không trùng nhau.
– Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng chưa kịp thời.
– Chưa hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi ngân hàng hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH không khớp với sổ phụ NH.
– Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng và có file (cặp) riêng để theo từng ngân hàng.
– Phản ánh không hợp lí các khoản rút quá số dư.
– Không theo dõi nguyên tệ đối với các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.
– Sự chênh lệch sổ sách kế toán với biên bản đối chiếu với ngân hàng, với các bảng cân đối số phát sinh.

  • Related Posts

    Thêm bình luận