Thế nào là kỳ kế toán ?

Thế nào là kỳ kế toán ?

KỲ KẾ TOÁN là gì :

 1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

–              Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01/01 đến hết 31/12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đâu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan thuế biết;

–              Kỳ kế toán quý là 3 tháng, tính từ  đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

–              Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

tai lieu hoc ke toan

 1. Kỳ kế toán của đơnvị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

– Kỳ đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm.

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng vớ kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.
Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. tôn
   10/03/2015 at 16:44 - Reply

   Hay quá, đang cần Thế nào là kỳ kế toán ?

  Thêm bình luận