Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất. Bài viết trao đổi về thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn tại các doanh nghiệp, các mức xử phạt về hóa đơn, về thuế giá trị gia tăng,… qua đó giúp các doanh nghiệp hiểu đúng các doanh nghiệp hiểu đúng quy định của pháp luật để tránh được những sai sót không đáng có.

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ

Hình ảnh: Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ

** Thời điểm xuất hóa đơn

1. Đối với hoạt động bán hàng hoá

Thời điểm lập hoá đơn GTGT (Ngày lập) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

– Ngày lập hóa đơn GTGT là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
– Nếu DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Lưu ý:

  • Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính” (Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014).
  • Khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) để đảm bảo thực hiện hợp đồng thì không phải xuất hóa đơn (Theo Công văn Số 13675/BTC-CST ngày ngày 14/10/2013 của Bộ tài chính gửi cho hội kiểm toán Việt Nam).
  • Khoản tiền này các bạn hạch toán vào doanh thu chưa thực hiện hoặc phải trả cho người bán: Nợ TK 111, 112 / Có TK 3387, 3331.

3. Đối với xây dựng, lắp đặt

Ngày lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Lưu ý:

  • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
  • Nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

4. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

– Ngày lập hóa đơn chậm nhất không quá 7 ngày kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.
– Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

5. Đối với xăng dầu

– Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán thì ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

– Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Bạn đang xem: “Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng”

** Mức phạt lập hóa đơn GTGT sai thời điểm năm 2016

Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 quy định mức phạt lập hóa đơn sai thời điểm quy định như sau:

1. Bên bán – Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt như thế nào?

“Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn sai thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Phạt tiền từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.”

(Theo khoản 3 điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014)

VD: Công ty X giao hàng cho khách ngày 01/06/2016 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Cty X sai thời điểm nhưng Công ty X đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 06/2016 nên công ty X bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ)

2. Bên mua – Hóa đơn sai thời điểm có được khấu trừ thuế GTGT?

“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu Ban quản lý dự án xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin mua hàng hóa từ nhà cung cấp (trang thiết bị, vật tư sử dụng để nghiên cứu). Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan làm chậm thanh toán tiền hàng làm bên cung cấp không xuất hóa đơn GTGT khi giao hàng/ thanh lý hợp đồng thì Ban quản lýđược kê khai, hoàn thuế đối với những hóa đơn GTGT hàng hóa mua vào người bán lập sai thời điểm nếu các hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ theo quy định. Các bên cung cấp hàng hóa cho ban quản lý dự án bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn”.

(Theo CV 2104/TCT-KK ngày 06/06/2014 của TCT hướng dẫn cho cục thuế TP Hà Nội)

Bài viết: “Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng”

Có thể bạn quan tâm: “Cơ sở pháp lý của thuế”

Thuế là một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được quy định rõ trong Hiến pháp – đạo luật cơ bản (luật gốc) của nước ta. Điều 80 Hiến pháp năm 1992 của nước ta đã quy định: “Công dân có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật”. Việc quy định nghĩa vụ đóng góp của dân là một vấn đề lớn của mỗi một quốc gia, cho nên phải do cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là Quốc hội ban hành dưới hình thức Luật hoặc Bộ luật. Điều 84 Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn: làm Luật và sửa đổi Luật, quyết định chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh thuế; Quốc hội quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế”.

Theo quy định hiện hành, trong một số trường hợp Quốc hội có thể uỷ quyền cho cơ quan thường trực của mình là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số loại thuế dưới hình thức Pháp lệnh, để sau một thời gian thi hành sẽ hoàn chỉnh, trình Quốc hội ban hành thành luật.

Căn cứ Luật, Bộ luật do Quốc hội hoặc Pháp lệnh do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Chính phủ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật dưới các hình thức Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để thực thi. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể ban hành các Chỉ thị, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  • Related Posts

    Thêm bình luận