Thời hạn kê khai thuế Gía Trị Gia Tăng GTGT đầu vào mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thời hạn kê khai thuế Gía Trị Gia Tăng GTGT đầu vào mới nhất

Thời hạn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng GTGT đầu vào mới nhất Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng, cụ thể là thông tư 219/2013/TT-BTC và Công văn 4943/TCT-KK của Tổng cục Thuế

thoi-han-ke-khai-thue-gtgt-dau-vao-moi-nhat

Cơ sở pháp lý
– Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Công văn 4943/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Theo Khoản 8 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính:
“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
– Trường hợp DN phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”
=> Căn cứ quy định trên thì những hóa đơn GTGT đầu vào các bạn có thể được kê khai vô thời hạn (nhưng phải trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế).

Bạn đang xem: “Thời hạn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng GTGT đầu vào mới nhất”

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế.
Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:
1. Thời điểm kê khai hóa đơn đầu ra:Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.
2. Thời điểm kê khai hóa đơn đầu vào:

+ Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
+ Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT thì sẽ không được khấu trừ.
Chú ý: Theo Khoản 14 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính:
– DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
– DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì được tính số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế.

Bài viết” Thời hạn kê khai thuế Giá Trị Gia Tăng GTGT đầu vào mới nhất”

Các từ khóa liên quan: Thuế GTGT, hóa đơn GTGT, cách hoạch toán thuế GTGT

Có thể bạn quan tâm: Khái niệm thuế khoán 

Thuế khoán còn gọi là thuế trọn gói, thuế theo đầu người là một loại thuế có giá trị cố định đánh vào tất cả các cá nhân. Loại thuế này buộc mỗi cá nhân phải nộp cho chính phủ một khoản tiền như nhau không phân biệt khả năng thu nhập, tích lũy, tiêu dùng…của họ. Thuế thân hay còn gọi là thuế đinh ở Việt Nam đánh trên mỗi nam giới trưởng thành trước đây chính là một sắc thuế khoán.

  • Related Posts

    Thêm bình luận