Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT

Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT – Nộp chậm tờ khai thuế, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định thì bị xử phạt như thế nào? Kế toán cần nắm rõ các quy định sau để thực hiện cho đúng nhé!

(Hình ảnh: Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT )

Theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định về thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT so với thời hạn quy định như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (quá hạn trên 40 ngày)

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Bạn đang xem:Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT

Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. 

Số tiền phạt nộp chậm =  số tiền thuế nộp chậm × 0.03% × số ngày nộp chậm


học-kế-toán-thực-hành

Bài viết: Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT

Có thể bạn quan tâm:

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  • Phạt cảnh cáo: đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ.
  • Phạt tiền: 

– Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế:

+ Số tiền tối đa không quá 200 triệu đồng đối với người nộp thuế là tổ chức, tối đa không quá 100 triệu đồng đối với người nộp thuế là cá nhân, hộ gia đình.

+ Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức. 

+ Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế thì mỗi tình tiết tăng nặng (giảm nhẹ) được tính tăng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung phạt tiền nhưng không được vượt quá mức tối đa (tối thiểu) của khung phạt tiền.

– ….

Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT Thiên Nga
Thời hạn nộp và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận