Thông báo lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Thông báo lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

Thông báo lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 – Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn hiện nay là khi nào? Có gì thay đổi so với năm 2017 hay không? Kế toán cần lưu ý điều gì?

(Hình ảnh: Thông báo lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018)

(Hình ảnh: Thông báo lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018)

Xem thêm:

Tải Phần mềm HTKK 3.8.0 mới nhất

Cách tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Có File Excel

*** Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

1. DN kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo Quý

a. 30/ 1 /2018:

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN Quý IV/2017

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý IV/2017 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng hoá đơn Quý IV/2017

– Nộp thuế môn bài năm 2018

b. 30/ 3 /2018

– Quyết toán Thuế TNDN & TNCN năm 2017

– Báo Cáo Tài Chính năm 2017

c. 02/ 5 /2018

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN Quý I/2018

– Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý I/2018 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng hoá đơn Quý I/2018

d. 30/ 7 /2018

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN Quý II/2018

– Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý II/2018 (nếu có)

– BC tình hình sử dụng hoá đơn Quý II/2018

e. 30/ 10 /2018

– Tờ khai Thuế GTGT và TNCN Quý III/2018

– Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018

– BC tình hình sử dụng hoá đơn Quý III/2018

2. DN kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo Tháng

a. Tháng 01/2018:

– 20/01/2018:

+ Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T12/2017

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– 30/01/2018:

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý IV/2017 (nếu có)

+ BC tình hình sử dụng hoá đơn Quý IV/2017

+ Nộp thuế môn bài năm 2018

b. 20/02/2018

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T1/2018

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

c. Tháng 03/2018

– 20/03/2018:

+ Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T2/2018

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– 30/ 03/2018

+ Quyết toán Thuế TNDN & TNCN năm 2017

+ Báo Cáo Tài Chính năm 2017

d. 20/4/2018:

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T3/2018

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

e. Tháng 5/ 2018

– 02/5/2018

+ Tạm nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý I/2018 (nếu có)

+ BC tình hình sử dụng hoá đơn Quý I/2018

– 21/5/2018:

+ Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T4/2018

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

f. 20/6/2018

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T5/2018

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

g. Tháng 7/ 2018

– 20/ 7/2018

+ Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T6/2018

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– 30/ 7/2018

+ Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý II/2018

+ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

h. 20/8/2018

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T7/2018

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

k. 20/9/2018

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T8/2018

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

l. Tháng 10/ 2018

– 20/10/2018:

+ Tờ khai Thuế GTGT và TNCN T9/2018

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

– 30/10/2018

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018

+ BC tình hình sử dụng hoá đơn Quý III/2018

m. 20/11/2018

– Tờ khai Thuế GTGT và TNCN T10/2018

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

n. 20/12/2018

– Tờ khai Thuế GTGT & TNCN T11/2018

– Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Bài viết: Thông báo lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Tổng hợp điểm mới nhất về Thông tư 37/2017/TT-BTC

*** Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017. TT này sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Download tài liệu

Tags từ khóa: lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 – hạn nộp thuế gtgt theo quý – hạn nộp báo cáo quý 2/2017 – thời hạn nộp báo cáo tài chính – lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2016 – thời hạn nộp tờ khai thuế gtgt theo quý – thời hạn nộp tiền thuế gtgt theo quý 2017 – ngày nộp thuế rơi vào ngày nghỉ

  • Related Posts

    Thêm bình luận