Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân - Học kế toán thuế hồ chí minh

Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang còn hiệu lực 2016. Để download toàn bộ các văn bản, nghị định, thông tư về thuế TNCN, các bạn để lại email vào khung bình luận bên dưới hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn ở góc dưới bên phải để được hỗ trợ nhé.

cac-van-ban-phap-luat-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan

Hình ảnh: Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

1/ Luật số:04/2007/QH12
Trích yếu:Luật thuế TNCN

Ngày ban hành: 21/11/2007
Ngày hiệu lực: 01/01/2009

2/Luật số 26/2012/QH13
Trích yếu:Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ngày ban hành: 22/11/2012
Ngày hiệu lực: 01-07-2013

3/ Luật thuế TNCN hợp nhất
Trích yếu:Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Ngày ban hành: 22/11/2012
Ngày hiệu lực: 01-07-2013

4/ Nghị định 65/2013/NĐ-CP
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Ngày ban hành: 27/06/2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013

5/ Thông tư 111/2013/TT-BTC
Trích yếu:Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

Ngày ban hành:15/08/2013
Ngày hiệu lực: 01/10/2013

6/ Thông tư 04/VBHN
Trích yếu:
Thông tư 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn bản này hợp nhất các văn bản
Thông tư 111/2013/TT-BTC – Ngày ban hành:15/8/2013
Thông tư 119/2014/TT-BTC – Ngày ban hành:25/8/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC – Ngày ban hành:10/10/2014

7/Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Trích yếu: Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Ngày ban hành:15/06/2015
Ngày hiệu lực: 30/07/2015

Bài viết: “Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?”

Căn cứ:
– Khoản 1, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:

– Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in
– Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:
+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu(do hệ thống máy tính cấp tự động);
+ Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;
+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu ;
+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ tiep theo trang truoc– trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

  • Related Posts

    Thêm bình luận