Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đang còn hiệu lực 2016. Để download toàn bộ các văn bản, nghị định, thông tư về thuế TNDN, các bạn để lại email vào khung bình luận bên dưới hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn ở góc dưới bên phải để được hỗ trợ nhé.

cac-van-ban-phap-luat-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Hình ảnh: Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

1/ Luật thuế TNDN Hợp nhất
Trích yếu: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất

Ngày ban hành: 19/06/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014

2/Nghị định 218/2013/NĐ-CP
Trích yếu: quy định chi tiết Thuế TNDN từ 2014

Ngày ban hành: 26/12/2013
Ngày hiệu lực: 15/02/2014

3/Thông tư 78/2014/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ về Hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày hiệu lực: 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi

4/Thông tư 141/2013/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn điều kiện hưởng thuế TNDN 20%

Ngày ban hành: 16/10/2013
Ngày hiệu lực: 30/11/2013

5/ Thông tư 45/2013/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày ban hành: 25/4/2013
Ngày hiệu lực:10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013

Ngày 21/05/2013 Bộ Tài Chính ban hành quyết định 1173/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

6/ Thông tư 179/2012/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn chênh lệch tỷ giá hối đoái

Ngày ban hành: 24/10/2012
Ngày hiệu lực: 10/12/2012

7/ Thông tư 96/2015/TT-BTC
Trích yếu: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Ngày ban hành: 22/06/2015
Ngày hiệu lực: 06/08/2015, áp dụng cho kỳ tính thuế 2015 trở đi.

8/ Thông tư 26/VBHN-BTC
Trích yếu: Thông tư này hợp nhất các văn bản
Thông tư 119/2014/TT-BTC – Ngày ban hành:25/8/2014
Thông tư 78/2014/TT-BTC – Ngày ban hành:18/6/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC – Ngày ban hành:10/10/2014
Thông tư 96/2015/TT-BTC – Ngày ban hành:22/6/2015

Ngày ban hành: 14/09/2015

Bài viết: “Các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?”

Căn cứ:

– Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;
+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;
+ Tiền tham gia các dự án, đề án;
+ Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;
+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;
+ Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;
+ Tiền dịch vụ quảng cáo;
+ Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Thu nhập mà cá nhân nhận được từ hợp đồng làm dịch vụ tư vấn thực hiện các công việc của Ban quản lý dự án.
Đều là thu nhập từ tiền lương, tiền công, phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. a Hiếu
   14/06/2018 at 10:08 - Reply

   anh chi gửi cho xin bộ tài liệu về thuế vào email

  Thêm bình luận