Các văn bản pháp luật về thuế xuất nhập khẩu - Học kế toán thuế hồ chí minh

Các văn bản pháp luật về thuế xuất nhập khẩu

Các văn bản pháp luật về thuế xuất nhập khẩu đang còn hiệu lực 2016. Để download toàn bộ các văn bản, nghị định, thông tư về thuế xuất nhập khẩu, các bạn để lại email vào khung bình luận bên dưới hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn ở góc dưới bên phải để được hỗ trợ nhé.

cac-van-ban-phap-luat-ve-thue-xuat-nhap-khau

Hình ảnh: Các văn bản pháp luật về thuế xuất nhập khẩu

1/Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu SỐ 107/2016/QH13
Trích yếu: Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày ban hành: 06/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016

2/ Công văn số 12166/BTC-TCHQ
Trích yếu: Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13

Ngày ban hành: 31/08/2016

3/ Thông tư 38/2015/TT-BTC
Trích yếu: Thông tư này quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày ban hành: 25/03/2015
Ngày hiệu lực: 01/04/2015

4/ Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Ngày ban hành: Ngày 01/09/2016
Ngày hiệu lực: Ngày 01/09/2016

Bài viết: “Các văn bản pháp luật về thuế xuất nhập khẩu”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

 

Có thể bạn quan tâm: “Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu”

Ngày 01/09/2016, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 36/2016/QĐ-TTg

Quyết định này quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này gồm:

• Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định số 122 /2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

• Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại khoản a, b Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/09/2016

  • Related Posts

    Thêm bình luận