Cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) là công việc bắt buộc mọi công ty đều phải làm, dù kể cả là doanh nghiệp đó không phát sinh nghiệp vụ mua – bán, hay phát sinh số tiền thuế phải nộp hay được khấu trừ.

Để có thể kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) được chính xác các bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan đến thuế GTGT như sau:

Thông tư : 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế.
Thông tư: 219/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT
Thông tư: 65/2013/TT-BTC – Sửa đổi bổ sung thông tư 06/2012/TT-BTC.

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

(DN kê khai thuế GTGT theo Tháng)

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tháng
1.Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng
– Những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề trên 20 tỷ.

– Đối với những doanh nghiệp mới thành lập tạm thời kê khai thuế GTGT theo tháng. Sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý)

Những DN khác được kê khai thuế GTGT theo quý.

– Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng sau.

Hàng tháng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tiến hành kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Chú ý: Doanh nghiệp không có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ vẫn phải kê khai, nộp báo cáo thuế tháng. (Cách làm: click vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế GTGT. Sau khi làm xong in thành 3 bộ mang nộp cơ quan thuế.)

2. Chứng từ kê khai thuế giá trị gia tăng:

+ Căn cứ để kê khai gồm các chứng từ sau:
– Hoá đơn GTGT
– Tem vé đặc thù
– Bảng kê bán lẻ, mua vào không có hoá đơn
– Hoá đơn lẻ mua tại cơ quan thuế
– Để có thể kê khai thuế GTGT thì các bạn cần biết:

– Các văn bản hướng dẫn về Thuế GTGT đang được áp dụng hiện nay:
+ Công cụ hộ trợ kê khai thuế: Phần mềm hộ trợ kê khai thuế GTGT mới nhất hiện nay là phần mềm HTKK 3.3.4

3. Hồ sơ kê khai gồm có:

+ Tờ khai Thuế GTGT – Mẫu 01/GTGT Áp dụng cho doanh nghiệp tính thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ.

+ Tờ khai Thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – Mẫu 02/GTGT. Áp dụng đối với DN thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cộng nơi đóng trụ sở chính đang trong gđoạn đầu tư và được bù trừ trên chỉ tiêu (40B) trên tờ khai 01/GTGT

+ Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT – Mẫu 03/GTGT. Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và NNT mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ lưu giữ được đầy đủ hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra.

+ Tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu – Mẫu 04/GTGT. Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện lưu giữ đủ hóa đơn, công ty bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng ko có đủ hóa đơn chứng từ mua hàng hóa, dv đầu vào thực hiện kê khai theo tháng.

+ Tờ khai Thuế GTGT kinh doanh ngoại tỉnh – Mẫu 05/GTGT. Áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Thời hạn kê khai và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo sau tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

– Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường gồm có:
Tờ khai Thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT
Kèm theo:
+ Phụ lục 01-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn hàng hóa DV bán ra
+ Phụ lục 01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào
Và các phụ lục khác (nếu doanh nghiệp sử dụng đến)

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

HÌNH VIỀN

**Nếu các bạn cần trợ giúp về kế toán như ( Tải mẫu đơn kế toán, tìm thông tư, nghị định , xin phần mềm kế toán excel , Misa… ) Thì bình luận nội dung bạn cần tìm bên dưới hay gửi thông tin thắc mắc về hòm thư email : [email protected]

  • Related Posts

    Thêm bình luận