Công văn 208/TCT-DNL: Thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển - Học kế toán thuế hồ chí minh

Công văn 208/TCT-DNL: Thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển

Công văn 208/TCT-DNL: Thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển. Ngày 17/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 208/TCT-DNL gửi công ty Cồ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ cước phí vận chuyển như sau:

Công văn 208TCT-DNL

Hình ảnh: Công văn 208/TCT-DNL: Thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển

Căn cứ: Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC

“Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

1) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

…”

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ cước vận chuyển cho các Đại lý nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì khi nhận được tiền hỗ trợ, Đại lý thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho doanh nghiệp và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Bài viết: “Công văn 208/TCT-DNL”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

  • Related Posts

    Thêm bình luận