Kinh nghiệm quyết toán và thanh tra thuế với công ty xây dựng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kinh nghiệm quyết toán và thanh tra thuế với công ty xây dựng

Kinh nghiệm quyết toán và thanh tra thuế với công ty xây dựng. Hướng dẫn kế toán viên cách quyết toán thuế các công ty liên quan đến lĩnh vực gia công cơ khí và xây dựng công trình. Để làm được công việc quyết toán thuế thì điều quan trọng kế toán cần có :

– Trước nắm vững lý thuyết hoạch toán và chế độ kế toán
– Sau thành thạo đường đi nước bước lên sổ sách, các biểu mẫu của chế độ
– Kế là nắm rõ luật, thông tư, nghị định vận dụng tốt vào công tác kế toán của doanh nghiệp hiện hành
– Sau là công tác tham mưu, tư vấn kiểm soát tài chính doanh nghiệp.

kỹ năng quyết toán thuế

Chia sẻ kiến thức hay và kinh nghiệm làm quyết toán thuế công ty xây dựng, kế toán cần chú ý:
1. Báo cáo thuế năm:
+ Đối với Báo cáo tài chính và các báo cáo năm:
– Phô tô báo cáo tài chính các năm
– Phô tô quyết toán thuế TNDN các năm
– Phô tô quyết toán thuế TNCN các năm
– Phô tô giấy phép kinh doanh
+ Đối với những năm nộp qua mạng thì:
– In toàn bộ ra thành 02 bản: 01 dùng lưu trữ, 01 bản gửi cán bộ thuế sau này
– Phải in tờ xác nhận đã nộp tờ khai qua mạng thành công của tổng cục thuế

+ Đối với Báo cáo thuế:
– Copy báo cáo thuế 12 các năm gộp lại 1 file excel: gồm bảng kê đầu ra và đầu vào
– Lọc một bản những hóa đơn > 20.000.000 đẻ sẵn, nếu ghi chú được ngày thanh toán UNC càng tốt
– Phô tô sẵn các ủy nhiệm chi để sẵn đi kèm giải trình theo những hóa đơn > 20.000.000. Không làm trước thì sau này các cán bộ thuế vào cũng yêu cầu làm nên tiên phát chế nhân vẫn tốt hơn
– Thuế vãng lai ngoại tỉnh thì phô tô các giấy rút tiền từ ngân sách nhà nước
– Phô tô sẵn các giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: thuế GTGT, TNDN, Môn bài, Phạt vị phạm hoặc khác….

2. Hợp đồng kinh tế:

+ Hợp đồng kinh tế:
– Những hợp đồng kinh tế mà chưa xuất hóa đơn
– Những hợp đồng kinh tế mà đã xuất hóa đơn, nghiệm thu, thanh lý.
+ Liệt kê danh sách các công trình:
– Danh sách công trinhd đang thi công dở dang còn treo TK 154
– Danh sách công trình đã thi công xong và hoàn thành nghiệm thu
– Thời gian từ ngày nào đến ngày nào kết thúc công trình, doanh thu bao nhiêu, thuế GTGT bao nhiêu…..
+ Sắp xếp:
– Hợp đồng của năm nào sắp cho năm đó đóng vào bìa còng
– Các văn bản kèm theo hợp đồng: thanh lý, nghiệm thu, xác nhận khối lượng…..
– Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự hợp đồng đầu vào đã giao dịch trong năm: Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoặc giao nhận, thanh lý hợp đồng, phiếu xuất kho bên bán, nếu tốt thì lập một phai excel theo dõi ngày mua bán theo hợp đồng, giá trị, ngày ngày hóa đơn, ngày thanh toán = UNC là ngày nào…… sau khi kiểm tra đầy đủ thì đóng thành quyển lưu trữ bìa còng cẩn thận.

Kinh nghiệm quyết toán và thanh tra thuế với công ty xây dựng
+ Hợp đồng lao động :
– Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ.
– Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương và các văn bản khác liên quan đến lao động tiền lương.

3. Thống kê Ủy Nhiệm Chi:

– Lập một file danh sách theo dõi những hóa đơn > 20.000.000 chi tiết chuyển khoản ngày nào? cho hóa đơn nào? nếu thanh toán không theo hóa đơn thì phải gom chung công nợ đối tượng khách hàng đó lại và liệt kê ngày thanh toán.
– Phô tô tất cả những ủy nhiệm chi này đóng lại thành một cuốn bằng Kẹp Acco nhựa hoặc sắt

4. Sổ sách: In toàn bộ chi tiết và đầy đủ: sổ cái, nhât ký chung, cân đối phát sinh, kết quả kinh doanh tháng, sổ quỹ các loại……
– Đóng quyển và bỏ vào thùng Carton sếp ngăn nắp gọn gàng cho năm đó, xem ký tá, đóng đấu đã đầy đủ chưa mỗi năm một thùng không để lộn xộn
Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức NCK)
– Sổ nhật ký chung
– Sổ nhật ký bán hàng
– Sổ nhật ký mua hàng
– Sổ nhật ký chi tiền
– Số nhật ký thu tiền
– Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
– Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
– Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.
– Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.
– Sổ cái các tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642,…Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15.
– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định
– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ
– Sổ khấu hao tài sản cố định
– Sổ khấu hao công cụ dụng cụ
– Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho: 152,156,155
– Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).
Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.
-Sổ sách đóng thành từng quyển, có nếu doanh nghiệp lớn, 1 tháng 1 cuốn, nếu doanh nghiệp nhỏ thì 1-2-3…..12 tháng gom lại thành một quyển
-Sau khi in sổ sách xong thì phải ký tá, đóng dấu đầy đủ
-Sổ sách đóng dấu giáp lai sau khi in và ký tá xong (nếu cần thiết còn đa số bây giờ người ta ít đóng giáp lại cho số sách lắm chỉ dùng cho văn bản giao dịch như hợp đồng hoăc khác mà thôi…)
5. Khai báo thuế & chứng từ thu chi:
– Sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào – đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu tư tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính bao gồm:
* Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng
* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,
* Môn Bài
* Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý
– Các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế, được đóng thành quyển, mỗi tháng một quyển bằng Kẹp Acco nhựa hoặc sắt
– Kiểm tra Các chứng từ đi kèm: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi….của hóa đơn báo cáo trên bảng kê đã đầy đủ chưa
6. Thống kê sẵn một số tài khoản ra excel: tùy theo yêu cầu của mỗi đơn vị thuế kiểm tra  và cũng phụ thuộc cán bộ thuế kiểm tra yêu cầu gì ? nhưng  kế toán cần chuẩn bị trước xuất ra excel trước để dễ dàng trong việc quyết toán thuế hơn.
– TK 154
– TK 334
– TK 621
– TK 622
– TK 623
– TK 627
– TK 632
– TK 152
– ……
7.Chuẩn bị chứng từ và số liệu để giải trình sẵn:
a/ Tổng PS Có TK 152 đối chiếu với Phát sinh 621 tại sao lại không bằng:
– Vì có những thứ xuất thẳng không qua tài khoản 152
– Có những nguyên vật liệu dùng cho : 627,632,641,642,154* không nhất thiết qua tài khoản 621 nên cần có bảng kê chi tiết dùng cho các tài khoản này giá trị tiền chi tiết theo ngày tháng năm là bao nhiêu: (hình ảnh)
Tổng phát sinh Có TK 152:

tổng phát sinh có tk 152 trong năm

Tổng phát sinh có tk 152 trong năm

Tổng PS Có TK 152 đối chiếu với Phát sinh 621 tại sao lại không bằng
– Tổng xuất dùng cho công trình trong năm
– Tổng xuất bán trong năm
– Nếu là số liệu các bạn làm thì không sao loáng qua vài phút các bạn có thể thống kê lại giải trình nhanh chóng, còn của người khác thì chịu thua, để thống kê lại thì phải có phai mềm chứ ko phải nhìn bản giấy cộng thủ công, nếu kế toán trước còn có tâm thì họ còn cấp cho bạn gặp dạng bát nháo thì người giải trình là bạn vô vàn khó khăn
b/ Tổng hợp chi phí lương 12 tháng trong năm:
Tổng hợp số liệu chi phí lương

Bảng giải trình số liệu quảng cáo

Bảng giải trình số liệu quảng cáo

giải trình cơ cấu chi phí tiền lương
– Tổng hợp chi phí lương văn phòng hàng tháng
– Tổng hợp chi phí lương công nhân sản xuất hàng tháng đối chiếu với Cân đối Phát Sinh xem có khớp hay không
– Đối chiếu cùng Quyết toán thuế TNCN nhân trong năm
– Đối chiếu lại Hợp đồng lao động mức lương căn bản, phụ cấp theo lương… có khớp với hợp đồng lao động
– Chữ ký có đầy đủ hay không

Kinh nghiệm quyết toán và thanh tra thuế với công ty xây dựng
Tổng hợp và chuẩn bị như sau:
Lương, thưởng:

+ Hợp đồng lao động + chứng minh thư phô tô

+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Tất cả có ký tá đầy đủ
+ Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN
+ Tờ khai:Quyết tóan thuế TNCN cuối năm
+ Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu có phát sinh
+ Các chứng từ nộp thuế TNCN nếu có
.8.Công tác kiểm tra:
+ Tài khoản 334 :
Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh,
Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca),
Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + tạm ứng;
Tổng Số dư Có cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh
Kiểm tra xem số liệu trên bảng lương đã khớp với số liệu trên TK Thuế TNCN chưa (Phần Thu Nhập Chịu Thuế)?
Danh sách, tên tuổi đã khớp giữa bảng lương với tên tuổi trên tờ khai QT Thuế TNCN chưa?
Quan trọng nữa : Kiểm tra hợp đồng lao động đã đầy đủ chưa?
Và các khoản thu nhập + phụ cấp trên bảng lương đã quy định cụ thể trong HDLD chưa? Nếu chưa phải làm phụ lục HDLD đưa hết vào trong HDLD các khoản lương, thưởng & phụ cấp rõ ràng nhé. Lương bao nhiêu đ/tháng? phụ cấp A bn đ/tháng? phụ cấp b đồng/tháng…phải cụ thể số tiền & cụ thể khoản phụ cấp, trợ cấp. Hoặc các khoản phụ cấp phải được quy định trong thỏa ước LD, QĐ của HDQT, HĐTV / Các khoản phụ cấp miễn thuế TNCN, các khoản khoán chi cho NLĐ..

.Chú ý:

-Nếu ký hợp đồng dứơi 03 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ (điều kiện đã có MSTTNCN)

-Nhưng ký > 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH

Căn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định :“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

hình ảnh
+ Những sai sót hay gặp là:
– Kiểm tra hợp đồng
– Kiểm tra chữ ký giống hay không?
– Những ai có hợp đồng lao động, có trên bảng lương nhưng làm mất chứng minh thư thì đều bị tính truy thu 10% nếu có MST, và 20% nếu ko có MST => có thể xin bổ sung sau để tìm lại
– Đồng nhất tiền phụ cấp cho nhân viên.
– Chi tiền phụ cấp cho mỗi vị trí công việc của nhân viên phù hợp.
– Ghi rõ ràng phụ cấp chi phí ăn trưa cho nhân viên
– Nếu trên hợp đồng có chữ ký thay phải ghi thêm : KT vô hợp đồng.
Hợp đồng lao động lưu trữ 1 nơi cẩn thận và dễ tìm
– Kiểm tra tiền lương thưởng tháng 13 cho nhân viên
– Với hợp đồng lao động thời vụ: kế toán để tránh bảo hiểm nên làm hợp đồng lao động thời vụ, và cũng làm cam kết 23 để tạm không khấu trừ thuế TNCN 10%, nhưng thời điểm có MST lại là cuối năm tháng 12 hoặc có khi sang tháng 1-2-3 năm sau mới đăng ký mà người ta làm là tháng 1-2-3 trong năm thành ra lúc ký hợp đồng chưa có MST thì sao làm cam kết 23 được => mấy khoản này bị truy thu TNCN doanh nghiệp lại mất thêm một vố, nên các bạn nếu đã làm thời vụ < 03 tháng kèm bản cam kết 23 thì phải có mã số thuế TNCN hoặc tranh thủ đăng ký ngay.

Kinh nghiệm quyết toán và thanh tra thuế với công ty xây dựng

  • Related Posts

    Thêm bình luận