Mất hoá đơn có ảnh hưởng việc khấu trừ thuế GTGT trước đó không ? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mất hoá đơn có ảnh hưởng việc khấu trừ thuế GTGT trước đó không ?

Mất hoá đơn có ảnh hưởng việc khấu trừ thuế GTGT trước đó không ? Việc DN  làm mất hóa đơn là việc hoàn toàn có khả năng xảy ra . Vậy Khi đó việc mất hóa đơn có bị ảnh hưởng tới số thuế GTGT đã khấu trừ trước đó của Doanh nghiệp không? Các bạn tham khảm công văn 2163/TCT – KK để tham khảo nhé.


Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn;

Tại Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“….. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hỏa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng kỷ quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật.
Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại khoản 1 phải là:
Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường hợp nêu tại Điều 22 Thông tư này.
Hóa đơn ghi đây đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.
Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc ỉn trên hóa đơn phải rồ ràng, đầy đủ, chỉnh xác theo đúng quy định, không bị tẩy xỏa, sửa chữa.
Hóa đơn không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 20 và Điều 21 Thông tư này”………………
Cong van 2163Các bạn: Tải Công văn 2163/TCT-KK  về để xem chi tiết nhé
Bài viết:

  • Related Posts

    Thêm bình luận