Nghị định 129/2016/NĐ-CP - Học kế toán thuế hồ chí minh

Nghị định 129/2016/NĐ-CP

Nghị định 129/2016/NĐ-CP: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 (biểu thuế ATIGA).

nghi-dinh-1292016nd-cp

Hình ảnh: Nghị định 129/2016/NĐ-CP

1. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất ATIGA.

a) Cột “Mã hàng” và cột “Tên gọi, mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và phân loại theo cấp mã 8 số.

b) Cột “Thuế suất ATIGA (%)”: Suất áp dụng cho từng năm, được áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 và từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm 2017 và năm 2018.

c)  Ký hiệu “*”: hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ATIGA tại thời điểm tương ứng.

2. Đối tượng áp dụng

  • Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
  • Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a)  Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bao gồm các nước sau:
– Bru-nây Đa-rút-xa-lam;
– Vương quốc Cam-pu-chia;
– Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;
– Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
– Ma-lay-xi-a;
– Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;
– Cộng hòa Phi-líp-pin;
– Cộng hòa Xinh-ga-po;
– Vương quốc Thái Lan;
– Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

c) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu

d) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D do Bộ Công Thương quy định.

4. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 và bãi bỏ Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014.

Bài viết: “Nghị định 129/2016/NĐ-CP”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: ” Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu theo luật 107/2016/QH13″

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;
b) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
d) Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

  • Related Posts

    Thêm bình luận